INFÖR EU-VALET: TRE FRÅGOR TILL Pär Holmgren (MP)

IOGT-NTO har frågat partiernas toppkandidater om var de står i olika frågor inför EU-valet i juni. Vad har de för prioriteringar, och vad är deras ställning i olika alkoholpolitiska frågor?

Bild: Miljöpartiet

 

Vilken ser du är den viktigaste åtgärden som EU kan vidta för att minska alkoholrelaterade skador?

Det är svårt att välja en enda åtgärd, men allmänt vill jag se ett mycket större fokus på förebyggande åtgärder. På EU-nivå vill vi, utöver åtgärder som ger bättre information till konsumenter i sina val, som hälsovarningsetiketter och innehållsmärkning, minska påtryckningarna och incitamenten för konsumtion genom att se över existerande EU-lagstiftning kopplat till alkohol och exempelvis förbjuda alkoholreklam.

 

Hur ser du på den lobbying som hälsoskadliga industrier, såsom alkohol och tobak, driver i EU?

Väldigt negativt och med stor oro. Vi har sett gång på gång i Europaparlamentet att alkoholfrågor av en högerdominerande majoritet behandlas som en näringslivsfråga, på ett sätt som får negativa konsekvenser för en effektiv lagstiftning på området, och i sin tur för folkhälsan. Det gynnar industrin på bekostnad av individen och samhället i stort. Utöver behovet av skarpa lobbyingregler hoppas jag att valet gör att Europaparlaments korridorer fylls av politiker som vill lyssna på forskningen istället för på kortsiktiga vinstdrivande intressen.

 

Hur ser du på att införa hälsovarningar på alkohol?

Jag ser det som en jätteviktig åtgärd! Vi har länge arbetat för att vi på EU-nivå ska införa varningsetiketter på alkohol, eftersom vi vet att alkohol är en bidragande faktor till mer än 200 sjukdomar. Utöver detta vill vi också att alkohol ska inkluderas i förordningen om livsmedelsmärkning till konsumenter, så att alkohol behöver märkas på samma sätt som livsmedelsprodukter när det gäller ingredienser och näringsinnehåll.