INFÖR EU-VALET: TRE FRÅGOR TILL Karin Karlsbro (L)

IOGT-NTO har frågat partiernas toppkandidater om var de står i olika frågor inför EU-valet i juni. Vad har de för prioriteringar, och vad är deras ställning i olika alkoholpolitiska frågor?

Bild: Liberalerna

 

Vilken ser du är den viktigaste åtgärden som EU kan vidta för att minska alkoholrelaterade skador?

För mig handlar folkhälsoarbetet och de förebyggande hälsoinsatserna om kunskap och respekt för individens självbestämmande. Den som är fast i ett beroende är inte fri. Det viktigaste arbetet är det förebyggande arbetet därför vill vi se ett stärkt arbete kring att säkerställa att man får tydlig information om riskerna med alkohol i hela EU.

 

Hur ser du på att införa hälsovarningar på alkohol?

Jag tycker det är bra. Du ska som konsument kunna göra medvetna val. 

 

Hur ser du på marknadsföring av alkohol, tobak och andra hälsofarliga varor – bör EU reglera detta ytterligare, och om ja, på vilket sätt? 

Liberalerna vill att alkoholreklam ska regleras på samma sätt som tobaksreklam, vilket skulle innebära hårdare regler än dagens. Det är viktigt att unga inte fastnar i beroenden och kommer arbeta i Europaparlamentet för att säkerställa att hälsofarliga varor som alkohol och tobak inte kan marknadsföras mot unga.