Inför EU-valet: tre frågor till Jonas Sjöstedt (V)

IOGT-NTO har frågat partiernas toppkandidater om var de står i olika frågor inför EU-valet i juni. Vad har de för prioriteringar, och vad är deras ställning i olika alkoholpolitiska frågor?

Bild: Vänsterpartiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilken ser du är den viktigaste åtgärden som EU kan vidta för att minska alkoholrelaterade skador?

Jag anser att EU kan göra mer för att begränsa alkoholreklamen inom unionen genom hårdare reglering. Samtidigt ser vi folkhälsopolitiken, inkluderat alkoholpolitiken som i huvudsak nationella frågor som EU ska hålla sig utanför. EU ska exempelvis inte röra alkoholmonopolet. EU ska inte stödja alkoholproduktion exempelvis via jordbruksbudgeten.

 

Hur ser du på civilsamhällets möjligheter att påverka alkoholpolitiska beslut på EU-nivå? 

Det är viktigt att för demokratin att politiken lyssnar på organisationer som företräder många medlemmar framför en kapitalstark alkohollobby. Civilsamhället har en central roll för den politiska utvecklingen inom EU generellt, som behöver stärkas.

 

Hur ser du på att införa hälsovarningar på alkohol i EU?

Det är jag och Vänsterpartiet för.