Inför EU-valet: tre frågor till Hanna GEdin (V)

IOGT-NTO har frågat partiernas toppkandidater om var de står i olika frågor inför EU-valet i juni. Vad har de för prioriteringar, och vad är deras ställning i olika alkoholpolitiska frågor?

Bild: Vänsterpartiet

Vilken ser du är den viktigaste åtgärden som EU kan vidta för att minska alkoholrelaterade skador?

Det är viktigt att folkhälsopolitiken, inklusive alkoholpolitiken, ska fortsätta vara en nationell angelägenhet och att EU till exempel inte ska röra alkoholmonopolet. EU kan dock göra mer för att begränsa alkoholreklamen inom unionen genom hårdare reglering.

 

Hur ser du på civilsamhällets möjligheter att påverka alkoholpolitiska beslut på EU-nivå? 

Folkvalda måste lyssna på intresseorganisationer och rörelser. IOGT-NTO företräder många medlemmar men kämpar mot en kapitalstark alkohollobby. Civilsamhället har en central roll för den politiska utvecklingen inom EU generellt, som behöver stärkas.

 

Hur ser du på att införa hälsovarningar på alkohol i EU?

Det är jag och Vänsterpartiet för.