Inför EU-valet: tre frågor till Evin Incir (s)

IOGT-NTO har frågat partiernas toppkandidater om var de står i olika frågor inför EU-valet i juni. Vad har de för prioriteringar, och vad är deras ställning i olika alkoholpolitiska frågor?

Bild: Socialdemokraterna

 

Vilken ser du är den viktigaste åtgärden som EU kan vidta för att minska alkoholrelaterade skador?

Alla barn har rätt till en trygg barndom, fri från missbruk och utsatthet. Socialdemokraterna har generellt en restriktiv hållning till såväl alkohol som narkotika, i både Sverige och EU.

Vi tycker därför att det är viktigt att behålla och värna Systembolagets monopol på försäljning av alkohol och vill inte se någon uppluckring eller legalisering på narkotikaområdet. Vi socialdemokrater tycker det är bra att EU agerar för att cannabis inte ska få säljas fritt på EU:s inre marknad.

Vi vill också skärpa reglerna för näthandel med alkohol för att värna Systembolagets ensamrätt, och se till att förteckningarna på alkoholprodukter får samma tydliga innehållsförteckning och information om hälsorisker som andra livsmedel.

Socialdemokraterna tycker därför det är viktigt att Sverige behåller rätten att själva styra över alkohol- och narkotikapolitiken. Vi tycker också att insatser för att stötta barn som växer upp under svåra förhållanden ska bestämmas om i Sverige, inte på EU-nivå långt bort från människors vardag. På nationell nivå har vi en tydlig politik för hur vi vill hjälpa unga och barn i utsatthet. Förskola och skola har ett stort ansvar och måste ges rätt förutsättningar för att se och möta barn i utsatthet och ge stöd till både barn och familjer. Vi vill ge unga som mår psykiskt dåligt snabb hjälp genom att öka resurserna till barn- och ungdomspsykiatrin, att barn och unga som drabbas av psykisk ohälsa snabbare ska få kontakt med vården genom ”En väg in” i alla regioner så att barn och unga lätt kan hitta rätt i vården, stärka elevhälsan och etablera fler ungdomsmottagningar, och stoppa utförsäljningarna av barn- och ungdomsvården (BUP).

 

Hur ser du på den lobbying som hälsoskadliga industrier, såsom alkohol och tobak, driver i EU?

Lobbying och påverkan är den del av det demokratiska samtalet och det är viktigt att alla som bedriver laglig verksamhet har möjlighet till detta. Samtidigt är det helt avgörande att vi som politiker har integritet i vilka vi väljer att träffa och lyssna till. Inom EU finns också ett långtgående regelverk som bland annat innebär att möten med lobbyister ska registreras. Vi vill inte se något förbud mot lobbying, men tycker att transparens och öppenhet är avgörande.

 

Hur ser du på marknadsföring av alkohol, tobak och andra hälsofarliga varor – bör EU reglera detta ytterligare, och om ja, på vilket sätt?

Vi tror att det behöves en strikt reglering kring reklam och marknadsföring av till exempel alkohol och tobak. Många regler som idag finns är bra men vi tror att det kan behövas ytterligare skärpningar. Till exempel vill vi se informationstexter på alkoholprodukter som informerar om kopplingen mellan alkohol och cancer.