Försvara Systembolagets alkoholmonopol

Systembolaget räddar liv, minskar sjukdom och ökar tryggheten i samhället. Detaljhandelsmonopol tillåts som ett undantag från EU:s frihandel i syfte att värna folkhälsan. Systembolagets detaljhandelsmonopol utmanas idag av både den vinstdrivande näthandeln från andra EU-länder och av initiativ avseende så kallad gårdsförsäljning. För att värna folkhälsan måste det svenska alkoholmonopolet skyddas.