Beskatta alkohol på ett sätt som värnar folkhälsan

Att beskatta alkohol minskar alkoholförsäljning, och därmed alkoholrelaterade skador. Det finns flera aspekter av EU:s alkoholskattsreglering som behöver förbättras. Till exempel beskattas vin enligt volym, och inte enligt alkoholhalt, även om det är alkoholen som är skadlig. Dessutom beskattas alkohol idag i det land där det konsumeras, förutom om en privatperson för alkoholen över en gräns.
Undantaget leder till ökad försäljning, alkoholsmuggling, och en skattekonkurrens mellan medlemsländer. Till sist är minimiskattenivån för alkohol låg. EU behöver arbeta för en förbättring av
alkoholskattereglerna.