Skapa ett samhälle fritt från marknadsföring av alkohol

Ett samhälle fritt från marknadsföring av alkohol tillåter människor att leva utan påverkan av alkoholindustrin. Alkoholreklam behöver begränsas, i synnerhet för att skydda unga. Idag går alkoholföretagen runt restriktioner, exempelvis genom att använda sina alkoholfria alternativ för att kunna marknadsföra sina alkoholprodukter på otillåtna platser. Då dessa liknar alkoholhaltiga produkter, ökar de även försäljningen av alkohol. Dessutom använder alkoholindustrin kryphål i
sociala medier och i TV för att göra reklam för sina produkter. Därför krävs det på EU-nivå ett tydligare skydd mot marknadsföring av alkohol.