Tillsammans mot
våld & droger

Vi känner en stark oro över de senaste årens utveckling när det gäller gängkriminalitet, droger och våld. Därför har vi bildat ett nätverk för att tillsammans vara en motkraft mot den negativa utvecklingen.

Vi är beredda att göra mer i våra organisationer men vi vill också vara en nagel i ögat på politiker på alla nivåer. Det behövs både ideellt engagemang, insatser från myndigheter, mer resurser och fungerande lagar och regler för att stoppa våldsvågen!

Vi kommer inte vänja oss och acceptera en samhällssituation med skjutningar och sprängningar!

Några av de behov vi ser:

 • Mycket mer stöd till anhöriga
 • Ihärdigt och långsiktigt förebyggande arbete
 • Särskilda insatser för gängkriminella flickor
 • Att slumpen inte ska avgöra om man går på en skola som engagerar sig mot droger eller ej
 • Föräldrastöd för att nå flera generationer samtidigt
 • Att civilsamhället uppvärderas och får bättre ekonomiska förutsättningar
 • Förstärkt förebyggande arbete för att hålla ihop samhället
 • Nationellt avhopparprogram som är statligt finansierat
 • Trygga mötesplatser och meningsfull fritid för barn och unga
 • Föräldrastärkande aktiviteter
 • Ökat främjande av att människor kan bo bra och bo kvar
 • Insatser som stärker tilliten till det offentliga
 • Större förståelse för civilsamhällets roll som länk, guide eller lots för människor i utanförskap till social återupprättelse och kontakt med de offentliga
 • Det offentliga krokar arm med civilsamhället, särskilt i tider av kris när samhällets solidaritet utmanas
 • Mer samverkan mellan olika sektorer för att möta de komplexa samhällsutmaningarna
 • Personer med beroende har rätt till drog- och medicinfri behandling
 • Fungerande insluss i samhället med utbildning, arbete och boende efter avtjänande fängelsestraff eller avhopp från kriminella gäng
 • Ny modell för att få arbete trots punkter i belastningsregistret
 • Civilsamhällets roll som trygghetsskapare när oskyldiga medborgare känner oro och rädsla på grund av sprängningar och skjutningar
 • En stark och stöttande skola för alla elever

Tillsammans mot våld & droger
består av följande organisationer

Vill din organisation vara med? Skicka ett mail till [email protected] så hörs vi vidare.

Vad har hänt tidigare?

Manifestationen 18 november 2023

Tillsammans mot våld & droger

Vi känner en stark oro över de senaste årens utveckling av gängkriminalitet. Den våldsvåg vi sett under hösten har fått många av oss att reagera och ställa oss frågan – Vad kan man göra?

Vi tror att svaret är att göra något tillsammans. Civilsamhället kan bidra, inte minst i arbetet med att minska nyrekryteringen till gängen och att förebygga att barn och unga utsätts för våld eller utnyttjas i droghandeln.
Regering, polis, rättsväsende, kriminalvård och andra myndigheter gör sin del, men alla är också överens om att för att vända utvecklingen krävs fler parter i samhället som reagerar. Och agerar.

Därför  har vi nu tagit initiativ till denna manifestation. Lördag 18 november klockan 16.30 samlas vi på Medborgarplatsen i Stockholm under parollen Tillsammans – mot våld och droger!

Vi vill visa att civilsamhället står redo och är villiga att hjälpa till.
Tillsammans skapar vi handlingskraft! 
Vi hoppas att du vill vara med.

På scenen deltar talare och representanter från deltagande organisationer och artisterna Sami (från Medina) och Imenella.

Evenemanget på Facebook

Affisch för spridning