Nyheter

Regeringens jämlikhetskommissionen plockar upp IOGT-NTO:s rapport Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa Barn har rätt att skyddas från alkoholens skador Livsmedelsverket välkomnar forskningsrapport Mannens alkoholkonsumtion påverkar det ofödda barnets hälsa Ingen riskfri gräns för alkoholkonsumtion när man väntar barn