Nyheter

IOGT-NTO kommenterar: Regeringens budgetproposition 2022 Alkoholen, den tysta boven bakom coronapandemin Levnadsvanor som orsakar cancer IOGT-NTO tycker: ”Förslag till förordning om tillfälligt förbud mot servering av alkohol” Replikerna i gårdsförsäljningsdebatten som bekräftar vår tes IOGT-NTO på DN-debatt: stort spritföretag avslöjat i granskning av gårdsförsäljning IOGT-NTO anordnade stort europeiskt seminarium om alkohol och cancer IOGT-NTO kommenterar: Budgetpropositionen 2021 IOGT-NTO kommenterar: Höjd alkoholskatt från 2023 IOGT-NTO kommenterar: Kraftigt minskad alkoholkonsumtion de senaste tio åren IOGT-NTO kommenterar: Systembolagets alkoholrapport 2020 Regeringens jämlikhetskommissionen plockar upp IOGT-NTO:s rapport Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa Barn har rätt att skyddas från alkoholens skador Trygga arenor och dess koppling till serveringstillstånd Alkoholpriset och dess förhållande till alkoholkonsumtionen IOGT-NTO i samtal med WHO om utsatta grupper