Seminarium

Alkohol och cancer ur ett EU-perspektiv

Seminariet ”Alkohol och cancer – Vad står på spel i EU:s cancerplan?” från den 22 september undersökte hur EU-kommissionens kommande cancerplan kan stärka EU:s och EU:s medlemsländers förmåga att förebygga alkoholrelaterad cancer. Seminariet grävde djupare i vad som behöver göras för att öka medvetenheten om sambandet mellan alkohol och cancer, hur EU kan gå före när det gäller åtgärder mot alkoholrelaterade skador och vilka mål och instrument som kan läggas fram i Europas cancerplan för att minska förekomsten av alkoholrelaterad cancer.

Talare vid seminariet inkluderade Europaparlamentarikern Jytte Guteland, samordnare i Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, en företrädare för EU-kommissionen, två läkare som arbetar med alkoholrelaterad cancer, alkoholberoende och folkhälsa, en representant med perspektiv på de kraftfulla nationella irländska åtgärderna mot alkohol och cancer, samt en representant från den Europeiska organisationen European Cancer Leagues.

Läs Forskningsrapporten Alkohol och cancer

Studiehandledning