Johnny Mostacero

Förbundsordförande IOGT-NTO

Johnny Mostacero är sedan 2015 ordförande för IOGT-NTO, men har arbetat som tjänsteman inom rörelsen

Under sina år som förbundsordförande har Mostacero varit drivande i arbetet för att modernisera IOGT-NTO och arbeta för att öka individens frihet och bidra till ett tryggare samhälle där ingen far illa av alkohol eller andra droger. Tack vare gedigen erfarenhet från sitt tidigare arbete inom IOGT-NTO som projektledare i drog och våldsförebyggande projekt med ungdomar.

Det var uppväxten i Rydbybruk och erfarenheten av att se vad alkohol gjorde med människor som fick honom att ifrågasätta alkoholnormen och sedan skaffa ett eget engagemang inom nykterhetsrörelsen.

Johnny är kunnig i frågor kring rörelsen, men även insatt i dagspolitiska frågor. Han arbetar aktivt för en alkoholpolitik som bygger på vetenskaplig grund och som bidrar till att minska alkoholens skadeverkningar i samhället. Detta bland annat genom spridningen av rapporten ”Alkoholen och samhället” som getts ut sedan 2014, där IOGT-NTO samlar världens främsta alkoholforskare för att tillgängliggöra den senaste forskningen kring alkohol och dess konsekvenser för samhället.

2019 publicerades Johnny Mostacero i en bok om drogerna och samhället, tillsammans med andra forskare, samhällsdebattörer och yrkeskunniga kring alkohol och andra droger.

Johnny Mostacer, förbundsordförande IOGT-NTO
Johnny Mostacero, fotograf Linda Håkansson. Klicka på bilden för att ladda ner

 

Förfrågningar från media rekommenderas att framföras via pressjouren på 0734-61 83 28 eller direkt till Johnny Mostacero via mejl på johnny.mostacero@iogt.se