Irma Kilim

Drogpolitisk talesperson IOGT-NTO

Irma Kilim är drogpolitisk chef på IOGT-NTO, hon har en gedigen bakgrund som politisk sekreterare i Bryssel och samordnare för CAN:s (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) förebyggande arbete i ANDT-frågor.

IOGT-NTO står för en alkoholpolitik som bygger på vetenskaplig grund och som bidrar till att minska alkoholens skadeverkningar. I en tid då samhället har allt mindre tid att arbeta forskningsbaserat och ta till sig av aktuell forskning är det viktigt att civilsamhället följer det senaste inom forskning. Irma Kilim är idag även vice ordförande för Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, vilket ger henne en unik position i gränslandet mellan forskning och politisk påverkan.

Irma Kilim drivs även av ett engagemang för demokrati och solidaritet. Hennes bakgrund från Bosnien har fått henne att även fått henne att dela med sig av sin kunskap och kännedom om Bosnien på bloggen ”Mitt Bosnien”.
I dagspolitiska frågor som rör alkoholpolitiken, dess utveckling och framtida utmaningar kan Kilim snabbt kommentera och föra talan för IOGT-NTO:s räkning.

Till vardags når du Irma Kilim via mejl på [email protected] eller via telefon på 0733-72 62 13.