Emil juslin

Drogpolitisk Chef IOGT-NTO

Emil Juslin är drogpolitisk chef på IOGT-NTO, han har en gedigen bakgrund som både politisk assistent och politisk sekreterare i Bryssel för IOGT-NTO.

IOGT-NTO står för en alkoholpolitik som bygger på vetenskaplig grund och som bidrar till att minska alkoholens skadeverkningar. I en tid då samhället har allt mindre tid att arbeta forskningsbaserat och ta till sig av aktuell forskning är det viktigt att civilsamhället följer det senaste inom forskning.

I dagspolitiska frågor som rör alkoholpolitiken, dess utveckling och framtida utmaningar kan Emil Juslin kommentera och föra talan för IOGT-NTO:s räkning.

Du når Emil Juslin på mejl via [email protected]. Förfrågningar från media rekommenderas att framföras via pressjouren på 0734-61 83 28. Alternativt pressmejlen  [email protected]