Hållbarhetsrapport

IOGT-NTO:s och Miljonlotteriets hållbarhetsrapport för 2017 finns nu tillgänglig som digital version. Den beskriver hur verksamheten genomförs socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart.

IOGT-NTO verkar för att minska bruket av alkohol och narkotika, i Sverige och i andra länder, för att därigenom bidra till mänsklig välfärd och trygghet. Vi anser att alkohol och andra droger hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv – och att de motverkar både individens utveckling och samhällets. Miljonlotteriet grundades 1964 och är ett av Sveriges äldsta lotterier. Företaget erbjuder skraplotter via prenumeration, online och i butik samt bingo på nätet. Visionen är att Miljonlotteriet ska berika människors vardag.

Enligt årsredovisningslagen (6:12) ska följande anges/beskrivas inom ramarna för hållbarhetsredovisningen: risker, styrning och resultat inom miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter och antikorruption. Denna rapport är uppdelad i ovan nämnda fem områden, med risker, styrning och resultat som underrubriker där så är applicerbart.

Läs och ladda ner IOGT-NTO:s hållbarhetsrapport här