IOGT-NTO:s folkhögskolor

IOGT-NTO driver två folkhögskolor: Wendelsbergs folkhögskola i Mölnlycke utanför Göteberg och Tollare folkhögskola i Saltsjö-Boo söder om Stockholm.

Våra folkhögskolor är nyktra mötesplatser. Alla lokaler inklusive internaten är helt drogfria. Drogfriheten är en viktig del i skolornas arbete – alla som kommer till våra folkhögskolor ska kunna vara trygga i att det alltid är drogfritt.

Måste jag vara medlem i IOGT-NTO för att få studera på någon av skolorna?

Du behöver inte vara medlem i IOGT-NTO-rörelsen för att gå på utbildningarna, utan alla som har respekt för den alkohol- och narkotikafria miljön är välkomna. Rektorerna och många av lärarna och medarbetarna är medlemmar. I anslutning till skolorna finns föreningsverksamhet i en eller flera av IOGT-NTO-rörelsens organisationer.

 

Vad kostar det att studera på folkhögskolorna?

Undervisningen på Wendelsberg och Tollare är kostnadsfri. Du betalar för de kostnader som varje kurs har för studieresor, studiebesök, kopior, kursmaterial, särskilda arrangemang och elevförsäkring samt för böcker. Studier på folkhögskola ger rätt till statligt studiestöd. Du kan få mer information från CSN, Centrala Studiestödsnämnden.

Om du väljer att bo på internat betalar du internatavgift, det vill säga en avgift för kost och logi. I internatavgiften ingår frukost, lunch och kvällsmat på vardagar. Under helger och skollov serveras ingen mat. På Wendelsberg kan du köpa lunch på skolan om du inte bor där. På Tollare är lunchen obligatorisk måndag–torsdag.