VIT JUL

 

Vit Jul, varje år mellan 1/12 – 15/1

Kampanjen Vit jul har två huvudsakliga syften: att fler vuxna ska avstå alkohol och andra droger under julafton, juldagen och annandag jul, samt att erbjuda verksamhet för unga som behöver komma hemifrån en stund under helgen.

Om man vill engagera sig i kampanjen kan man t ex skriva under på att man själv avstår alkohol och andra droger de tre dagarna, prata om Vit jul med familj och vänner, sprida information om kampanjen via sina sociala kanaler, tillsammans med distrikt eller förening samla in namnunderskrifter, vara arrangör eller ledare vid aktiviteter som ordnas lokalt. Under kampanjen kan man också skänka en gåva.

De aktiviteter som genomförs lokalt varierar mycket. Några exempel: besök på badhus, utflykter, pulkaåkning, träffas i föreningslokalen för pyssel, filmvisning, spel, lekar eller pepparkaksbak. Ofta ingår fika eller annan förtäring.
För många barn och unga är det fantastiskt att bara kunna hänga med kompisar i en lokal med nyktra vuxna.

Vit jul har en egen kampanjsida www.vitjul.se  som uppdateras och är aktiv under kampanjperioden i december.

Kampanjen genomförs tillsammans med övriga förbund inom rörelsen. Information till medlemmar om årets kampanj finns i rutan nedan.