VIT JUL

Sedan 2007 driver vi varje år kampanjen Vit jul där vi arbetar för att synliggöra frågan om missbruk och riskbruk av alkohol och droger under julledigheten och vilken påverkan det har på barn och unga.

Vi vill förändra alkoholnormen så att fler föräldrar och andra vuxna som firar jul tillsammans med barn, automatiskt väljer att avstå alkohol och andra droger.

Vi arrangerar också Vit jul-aktiviteter under jullovet för tusentals barn och unga. Aktiviteterna är gratis och öppna för alla – något vi vet kan göra extra stor skillnad för de barn och unga som lever i utsatthet.

För många barn och unga är det fantastiskt att bara kunna hänga med kompisar och nyktra vuxna oavsett vad man gör tillsammans.

Läs mer här om vad du som ideell inom IOGT-NTO kan göra under Vit jul-kampanjen:

vitjul.se/iogtnto

Kampanjen genomförs tillsammans med övriga förbund inom rörelsen.