Världens Barn

Insamling för Världens Barn

 

IOGT-NTO-rörelsen är del av den nationella Världens Barn-kampanjen, som syftar till att samla in pengar för alla barns rätt till hälsa, skola och trygghet. Pengarna som samlas in går till olika projekt i världen, projekt som drivs av svenska biståndsorganisationer i samarbete med deras lokala samarbetsorganisationer. Kampanjen pågår hela året med kulmen i september/oktober.