Vi skapar framtiden

I den interaktiva konstutställningen ”Vi skapar framtiden” får er förening möjlighet att tillsammans med amatörer, kända konstnärer och illustratörer sprida kunskap och engagemang kring de Globala målen – och samtidigt få utlopp för er egen kreativitet!

 

Varför en konstutställning?

Konstutställningen ”Vi skapar framtiden” har som syfte att på ett roligt sätt sprida kunskap och engagemang om Agenda 2030 och de Globala målen i allmänhet samt alkoholkopplingen till dessa i synnerhet. Minskad alkoholkonsumtion bidrar till förverkligandet av hela 14 av de 17 Globala målen!

Hur går det till?

Utställningen består av 17 konstverk – ett konstverk för var och ett av de Globala målen.  Av samtliga konstverk ordnar föreningen sedan en utställning i föreningslokalen eller på annat passande ställe. Detta projekt är rörelsegemensamt så genomför gärna er utställning ihop med ortens Junis- UNF-förening och/eller NSF-kår! Glöm inte bort NBV:s studiecirklar. Förra årets succé kommer nu åter ut i landet – missa inte er chans, anmäl er förening senast 15 maj!

Anmäl föreningen här

Detta får ni när ni anmält er:
  • En guide med tips på hur ni arbetar med Globala målen och skapandet av konstverken
  • 17 konstplanscher med de färdiga konstverken
  • Tomma konstplanscher där ni själva skapar era konstverk för de Globala målen ni önskar göra en tolkning av
  • Ett paket med blandat konstnärsmaterial som är bra att ha i skapandet
  • Informationsskyltar om alla Globala mål och annat material att använda vid utställningen
Självklart är det gratis

…för er förening att delta! Materialpaketet skickas ut till varje förening senast en månad efter sista anmälningsdag. Det är upp till föreningen när ni önskar att genomföra utställningen.

 

 

Mål 5 – Jämställdhet

Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjlighet att ta del av resurser, inflytande och makt i samhället. Våld mot kvinnor och diskriminering är både dåligt för den som drabbas och för utvecklingen i världen. Alkohol och droger är ofta en stor faktor när det kommer till våld och trakasserier och är därför ett hinder för att nå en mer jämställd värld.

”Vi skapar framtiden” är ett samarbete mellan IOGT-NTO, Ungdomens Nykterhetsförbund, Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, Junis, Våra gårdar och studieförbundet NBV. Vår vision är att tillsammans öka kunskapen om de Globala målen, både hos oss själva i föreningarna och hos allmänheten. Projektet finansieras av ForumCiv och har som syfte att öka kunskapen om de Globala målen. Efter utställningen gör ni i föreningen en enkel utvärdering av projektet.

På med folkbildarhatten!

Konstutställningen är ett alldeles ypperligt tillfälle att visa hur bra IOGT-NTO är på Folkbildning. Ta tillfället i akt och kombinera utställningen med till exempel en studiecirkel eller en öppen föreläsning om alkoholens koppling till Globala målen.

Till NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet) för att planera studiecirkel

Kontakta IOGT-NTO-rörelsen för att diskutera föreläsningsmöjligheter