Hur går jag med i en drogpolitisk grupp?

IOGT-NTO är inte aktivt inom partipolitiken, men vi driver politiska frågor. Vi vill värna den svenska restriktiva alkoholpolitiken eftersom vi anser att den främjar folkhälsan. Det innebär att vi verkar för att

  • bevara monopolet (Systembolaget)
  • begränsa tillgängligheten av alkohol med hjälp av åldersgränser och serveringstider
  • undvika för låga priser på alkohol
  • begränsa marknadsföringen av alkohol.

Vi arbetar med det här på olika nivåer: lokalt, nationellt och internationellt. Dessutom uppmuntrar vi att våra medlemmar skapar lokala drogpolitiska grupper – det ökar förutsättningarna att lyckas med en restriktiv alkoholpolitik.

Gå med i eller starta en drogpolitisk grupp

Våra drogpolitiska grupper kontaktar och skapar relationer med politiker som verkar i samma kommun som gruppen. Målet är att se till att våra frågor finns med på de politiska partiernas agendor.

  • Vill du vara med i – eller starta – en drogpolitisk grupp där du bor? Vi har ett tjugotal aktiva grupper runt om i landet, men vi vill gärna bli fler.

Om du vill vara med i en drogpolitisk grupp kontaktar du någon i ditt distrikt som kan lotsa dig rätt. Finns det ingen lämplig grupp att gå med i så kan du enkelt starta en ny: samla ihop några medlemskompisar, bestäm formerna för ert engagemang och kör igång! Kontakta någon i distriktet när gruppen är igång. Då hamnar ni sändlistorna och får information om vad som är på gång.

Drogpolitiska grupper påverkar politiken

Gruppen bestämmer själv när den ska träffas och genomföra aktiviteter. Förbundet har videokonferens för alla grupper en gång i månaden. På konferensen kan du och dina gruppkompisar ta del av föreläsningar, få information om aktuella frågor eller utbyta erfarenheter med andra grupper.

En drogpolitisk grupp kan bjuda in politiker till möten och diskutera, ordna aktiviteter, workshops eller föreläsningar. En populär aktivitet är Drogkampen (länk) där politiska partier får möjlighet att tävla mot varandra under lättsamma former.