Finansieringstips för föreningar

Här finns tips för föreningar som vill hitta sätt att finansiera sin verksamhet. Kanske har ni också ansvar för en fastighet?

Miljonlotteriet

1000 kronor till föreningen när ni rekryterat en prenumerant till Miljonlotteriet!
Tillsammans kämpar vi för en bättre värld. Ett samhälle där ingen far illa av alkohol och andra droger.

Så här enkelt är det:
• För varje ny prenumerant betalar vi 1 000 kr till din förening efter 3 månaders prenumerationstid
• Ingen lagerhållning. Miljonlotteriet packar och skickar lotterna.
• Miljonlotteriet håller koll på din försäljning åt dig
• Införsäljningsmaterial som broschyrer, affischer och beställningstalonger ingår
• På Miljonlotteriet hemsida kan dina kunder även beställa sin prenumeration

När någon valt att stötta er förening så utbetalas provision efter 3:e månaden kunden har varit prenumerant. Vi gör ålderskontroll på varje ny prenumerant, detta för att personer under 18 år inte får inleda en prenumeration av lotter.

Försäljningsrapporter skickas i slutet utav varje månad till angiven kontaktperson inom respektive förening.

Ni kan redan nu hänvisa medlemmar, vänner, nära och kära till https://miljonlotteriet.se/iogt – genom att gå med i lotteriet stödjer man IOGT-NTO:s viktiga arbete genom ett centralt överskott men efter 3 månaders prenumerationstid får föreningen 1000 kr utbetalt.

För att komma igång och beställa material kan man maila:
[email protected] med följande information:
* Namn på föreningen
* Leveransadress dit material ska skickas
* Kontonummer

Man kan även besöka:

https://miljonlotteriet.se/andamal/forening för att registrera sin förening via vårt formulär

Välkommen till ett lite varmare lotteri!

 

Våra Gårdar

Våra Gårdar har samlat massor med goda tips och idéer, främst för fastighetsägande föreningar, som finns i följande pdf:

Hur finansierar vi våra lokaler

 

Sök pengar från Stiftelsen Ansvar för Framtiden

Stiftelsen Ansvar för Framtidens syfte är att främja nordiskt samarbete och vetenskaplig forskning rörande den helnyktra livsstilen och opinionsbildning för denna, samt att med denna inriktning också främja vård och fostran av barn.

Stiftelsens intention och syfte är att:
* Stödja verksamheten i sådana organisationer och sammanslutningar inom och utom Norden som arbetar för att främja den helnyktra livsstilen, eller
* Verka för att lagstiftande församlingar, regeringar och myndigheter bedriver en alkoholpolitik med denna inriktning,
* Verka för information och opinionsbildning om den helnyktra livsstilen i nordisk samverkan,
* Verka för nykterhetsfrämjande insatser bland barn och ungdom,
* Verka för att det bedrivs vetenskaplig forskning om den helnyktra livsstilen,
* Verka för de målsättningar som gäller för den nordiska nykterhetsrörelsen, samt
* Verka för de helnyktras försäkringsintressen.

Ansökningsperioder:  15 november – 31 januari, 1 juni – 31 augusti.

Läs mer om stiftelsen 

 

Sponsorhuset

Genom ett samarbete med Sponsorhuset kan både föreningen, den enskilda medlemmen och IOGT-NTO som organisation få ta del av intäkterna när du/ni köper olika varor.
Läs mer här.