ÅRET MED IOGT-NTO-FÖRENINGEN

Årsmötet i varje IOGT-NTO-förening hålls mellan den första januari och sista februari varje år. Kom ihåg att kalla till årsmötet minst 4 veckor innan årsmötet börjar, årsmötet är beslutsmässigt om det är kallat i tid och det är minst 5 föreningsmedlemmar närvarande.

Till årsmötet finns olika handlingar som behöver göras i ordning. Här finns olika exempel och mallar som man kan ha som utgångspunkt när man gör årsmöteshandlingarna.