ÅRET MED IOGT-NTO-FÖRENINGEN

Årsmöte

Alla föreningar inom IOGT-NTO ska hålla årsmöte senast sista februari varje år. För att mötet ska vara beslutsmässigt behöver minst fem föreningsmedlemmar vara närvarande. Kom därför ihåg att skicka ut kallelsen i god tid, minst 4 veckor innan årsmötet börjar.
När årsmötet har hållits ska en årsrapport skickas in till IOGT-NTO-förbundet. Läs mer om hur det går till längre ner på sidan.

Här hittar du olika exempel och mallar som ni kan ta hjälp av när ni förbereder ert årsmöte (dokumenten kommer att uppdateras inom kort)

ÅRSRAPPORTERING

Alla föreningar ska årligen skicka in årsrapport, för att få föreningsbidrag och information från förbundet.
50 kr per betalande medlem 2021-12-31 betalas ut under sommaren till föreningar som genomför årsmöte och skickar in sin årsrapport senast 30 april 2022.

Årsrapporteringen görs med fördel direkt i medlemsregistret.

De som har behörighet till föreningens sida (inklusive årsrapportering) är de som är valda till ordförande eller föreningsregisteransvariga. Om föreningen önskar lägga till föreningsregisteransvariga, kontakta [email protected].

I årsrapporten redovisas bland annat föreningens verksamhetsort, bankuppgifter, hemsida, besöksadress och inte minst föreningens valda styrelse, revisorer, valberedning, personal och andra uppdrag.

En ny årsrapport skapas genom att klicka på ”+” i rutan Årsrapporter. Där står också detaljerad bruksanvisning för hur den ska fyllas i. Det går bra att ändra i årsrapporten fram tills den registreras av förbundskansliet, varvid den låses för redigering.

Om föreningen inte har möjlighet att rapportera digitalt finns en pappersversion att ladda ner här. Föreningsårsrapport 2022