ÅRET MED IOGT-NTO-FÖRENINGEN

Årsmötet i varje IOGT-NTO-förening hålls mellan den första januari och sista februari varje år. Kom ihåg att kalla till årsmötet minst 4 veckor innan årsmötet börjar, årsmötet är beslutsmässigt om det är kallat i tid och det är minst 5 föreningsmedlemmar närvarande.

Nya rutiner för årsrapportering fr o m 2021 –  se längre ner på sidan!

Till årsmötet finns olika handlingar som behöver göras i ordning. Här finns olika exempel och mallar som man kan ha som utgångspunkt när man gör årsmöteshandlingarna.

ÅRSRAPPORTERING

Alla föreningar ska årligen skicka in årsrapport, för att få föreningsbidrag och information från förbundet.
50 kr per betalande medlem 2020-12-31 betalas ut innan sommaren till föreningar som genomför årsmöte och skickar in sin årsrapport senast 30 april.

Från och med 2021 görs årsrapporteringen med fördel direkt i medlemsregistret.

De som har behörighet till föreningens sida (inklusive årsrapportering) är de som är valda till ordförande eller föreningsregisteransvariga. Om föreningen önskar lägga till föreningsregisteransvariga, kontakta medlemsservice@iogt.se.

I årsrapporten redovisas bland annat föreningens verksamhetsort, bankuppgifter, hemsida, besöksadress och inte minst föreningens valda styrelse, revisorer, valberedning, personal och andra uppdrag.

En ny årsrapport skapas genom att klicka på ”+” i rutan Årsrapporter. Där står också detaljerad bruksanvisning för hur den ska fyllas i. Det går bra att ändra i årsrapporten fram tills den registreras av förbundskansliet, varvid den låses för redigering.

Om föreningen inte har möjlighet att rapportera digitalt finns en pappersversion att ladda ner här. Föreningsårsrapport 2021