medlemskort

De senaste åren har medlemskortet skickats med årets första nummer av Accent. Från och med år 2020 ändras den rutinen och vi kommer inte längre skicka ut några medlemskort per automatik.

Du som behöver/vill ha ett medlemskort kan beställa via medlemsservice på [email protected] .
Medlemsservice svarar också på frågor om detta.