Sök projektmedel hos Stiftelsen Ansvar för Framtiden

Stiftelsen Ansvar för Framtidens syfte är att främja nordiskt samarbete och vetenskaplig forskning rörande den helnyktra livsstilen och opinionsbildning för denna, samt att med denna inriktning också främja vård och fostran av barn.

Ansökningsperioderna för projektmedel är 15/11 – 31/1 respektive 1/6-31/8.

Läs mer om Stiftelsen och projektansökningar

Datum 31 jan 2021 - 31 jan 2021