Sociala företag

IOGT-NTO:s sociala företag har som ändamål att integrera personer som står långt ifrån arbetsmarknaden på grund av missbruk eller annan ohälsa.

De sociala företagen blir fler och fler och verksamheten varierar mellan dem. Det finns företag som bedriver fixartjänster av olika slag, det finns second hand-butiker och café-verksamhet. Utöver olika typer av företagsverksamhet förekommer också behand­lingshemsverksamhet.

IOGT-NTO:s sociala företag är företag som:

  • Skapar delaktighet för medarbetare utifrån deras egna förutsättningar
  • Återinvesterar sina vinster
  • Är fristående från offentlig verksamhet