Sociala företag

För den som kommit ut ur ett missbruk eller beroende är det viktigt att hitta en väg tillbaka in i samhället. IOGT-NTO:s sociala företag vill vara en del av lösningen, och integrerar personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Vilken typ av verksamhet som bedrivs varierar. Det finns allt från fixartjänster, caféer och secondhandbutiker.

IOGT-NTO:s sociala företag är företag som:

  • Skapar delaktighet för medarbetare utifrån deras egna förutsättningar
  • Återinvesterar sina vinster
  • Är fristående från offentlig verksamhet

Vill du veta mer om vilka möjligheter som finns nära dig, kontakta ditt distrikt