Behandlingshemmet Dagöholm

Dagöholm ligger fokus på individens behov och vi arbetar med bland annat KASAM (känsla av sammanhang), MI (motiverande samtal), återfallsprevention, social träning, arbete och utbildning.  I Dagöholms uppdrag ingår också att förse IOGT-NTO med aktuell kunskap i beroende- och behandlingsfrågor. Dagöholm drivs utan vinstintresse. Eventuellt överskott investeras i verksamheten.

Som folkrörelse har IOGT-NTO ett samhällsförändrande uppdrag och Dagöholm är ett exempel på hur samhället kan förändra och utveckla missbruks- och beroendevården.

862932