Forskningssamarbeten

IOGT-NTO samarbetar med Svensk sjuksköterskeförening, SFAM (Svensk förening för allmänmedicin), CERA (Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende vid Göteborgs universitet), och Stiftelsen Ansvar För Framtiden (SAFF).

8621853