Forskningssamarbeten

IOGT-NTO samarbeter med  Svenska Läkaresällskapet (SLS), Svensk Sjuksköterskeförening, Centrum för utbildning och forskning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA) vid Göteborgs universitet, och Stiftelsen Ansvar För Framtiden (SAFF).