Remisser

IOGT-NTO svarar regelbundet på remisser av olika slag. Det är ett sätt för oss att påverka politiken och att dela med oss av vår kunskap och erfarenhet.

2020

2020-11-16
Yttrande över promemorian ”Förslag till förordning om tillfälligt förbud mot servering av alkohol”

2020-05-06
Stärkt spelarskydd till följd av spridningen av sjukdomen covid-19 (Fi2020/01934/OU)

 

2019

2019-10-31
Demokrativillkorsutredningen (SOU 2019-35)

2019-10-22
Förslag till ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter FoHMFS 2014-2 och 2014-5

 

2018

2018-08-20
DS 201813 Långsiktigt stöd till det civila samhället 180817

2018-07-15
Förslag till rådets direktiv omRemissvar NBV ömsar skinn allmänna regler för punktskatt Fi2018 02192 S2

2018-04-25
SOU 2017-113 Alkoholreklam i sociala medier mm

2018-04-04
Remissvar NBV ömsar skinn

 

2017

2017-12-13
Remissvar till föreskrifter vid en licensmarknad för spel

2017-10-27
Reglering av alkoglass SOU 2017_59

2017-08-25
Remissvar föreskrifter mot penningtvätt och finansiering av terrorism

2017-08-03
En omreglerad spelmarknad SOU 2017 30
Remissvar Spelutredningen_SOU2017-30_20170803

2017-08-01
Remissyttrande över betänkande från spelutredningen Fi201701644OU

2017-07-02
Position Paper – Private cross-border acquisition of alcoholic beverages

2017-05-19
Folkhälsopolitiskt ramverk SOU 2017

2017-05-12
Klassificering av nya psykoaktiva substanser

 

2016

2016-08-15
Remissvar – Bokföringsnämnden Dnr 15-32 Årsredovisning i mindre företag K2

2016-08-08
Ändring i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplaceringt av ensamkommande barn A2016-01333-I

2016-07-07
Palett för ett stärkt civilsamhälle SOU 2016 13

2016-06-16
En översyn av tobakslagen SOU 2016 14
EU på hemmaplan SOU 2016-10

2016-02-18
Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige DS 2015 nr 56

 

2015

2015-03-27
Brev Socialstyrelsen remissyttrande 2006-323 utbyte av sprutor och kanyler

2015-03-04
Förslag på föreskrifter om lagerdeklaration av vin och druvmust
Remissvar till Finansdepartementets remiss om Främjandeförbudet

 

2014

2014-10-16
Brev IOGT-NTO Remissyttrande över Privat införsel av alkoholdrycker SOU 2014 58

2014-05-05
Brev IOGT-NTO remissvar Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2015

 

2013

2013-11-28
Brev IOGT-NTO Remissvar marknadsföring e-handel tobak alkohol 131128

2013-09-11
Remissyttrande Ds 2013 28 Straffansvar för eftersupning

2013-05-07
Brev IOGT-NTO Remissvar Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror mm

2013-02-26
Brev IOGT-NTO Remissvar Tobaksdirektivet COM 2012 788