Rapporter och remisser

IOGT-NTO:s egna rapporter och remisser där vi belyser hur alkohol drabbar vårt samhälle

IOGT-NTO svarar regelbundet på remisser av olika slag och skriver egna rapporter. Det är ett sätt för oss att påverka politiken och att dela med oss av vår kunskap och erfarenhet.