Kalle Dramstad

EU-politisk talesperson IOGT-NTO

Kalle Dramstad arbetar som Head of European Policy med ansvar för IOGT-NTO:s strategiska påverkansarbete på EU-nivå.

Kalle är en av Sveriges få experter på frågor som berör alkohollagstiftning och EU:s inre marknad, så som:

  • Gränsöverskridande alkoholfrågor inom EU-systemet
  • Alkohollagstiftning i europeiska länder
  • EU:s folkhälsopolitik

I sin roll som styrelsemedlem i EUCAM (European Centre for Monitoring Alcohol Marketing), en europeisk expertorganisation som skapats för att samla in, utbyta och lyfta forskning kring alkoholmarknadsföring, har Kalle en unik expertkunskap kring alkoholmarknadsföring och lagstiftning kring denna i Europa.
Kalle är van debattör, moderator och har även insyn i hur civilsamhällets närvaro i Bryssel fungerar då han arbetat med frågor om lobbytransparens på EU-nivå. En kort presentation av Kalles arbete i Bryssel finner du i UR:s inslag EU i fokus – Lobbyism.

Kalle Dramstad IOGT-NTO
Klicka på bilden för att ladda ner – Fotograf: Linda Håkansson

 

Till vardags Kalle är stationerad i Bryssel, men finns tillgänglig i Stockholm en vecka i månaden. För pressförfrågningar kontakta press@iogt.se, eller Kalle Dramstad på kalle.dramstad@iogt.se, tel: +32 483 51 47 50