Vår vision

IOGT-NTO:s vision är ett samhälle, en värld, där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. Vårt uppdrag är att påverka människor och samhälle i en nyktrare riktning. Vi erbjuder en nykter gemenskap som stärker och utvecklar människor.