Nytillträdda förbundsordförande Lucas Nilsson: ”Vi behöver sätta folk i rörelse”