Vad betyder demokrati för dig?

Demokrati är, jämte nykterhet och solidaritet en av grundpelarna inom IOGT-NTO.

Vad betyder begreppet demokrati för dig – i vardagen, i ditt föreningsengagemang eller i en större betydelse? Hur skulle det vara att leva i ett samhälle utan rätt att få organisera sig? Tar vi här i Sverige tillvara på de möjligheter vi har till att organisera oss och stå upp för våra åsikter? Hur ser kopplingen mellan solidaritet och demokrati ut?

 

(IOGT-NTO har demokratitema på de offentliga digitala plattformarna under mars och april 2021)