IOGT-NTO:s förbundsordförande Johnny Mostacero om Corona-krisen.

 

Text: Tal av  förbundsordförande Johnny Mostacero om corona-krisen

De senaste 10 dagarna går inte att jämföra med något annat jag varit med om i mitt liv.

Covid-19, eller Coronaviruset som vi säger i dagligt tal, har vänt upp och ner på våra liv på extremt kort tid.

Det är tufft för många och det ställer nya krav även på idéburna organisationer. Människor blir permitterade, arbetslösa och många företag går på knäna. Bara den senaste veckan har 13 000 människor varslats. Nu riskerar problemen i samhället att öka.

Den isolering och distansering som många av oss nu upplever riskerar att drabba oss genom psykisk ohälsa, ekonomisk oro och ökat missbruk.

Styrkan hos IOGT-NTO som folkrörelse ligger i att vi är närvarande under svåra tider, när andra stänger igen så finns vi tillgängliga.
Vi har tagit lärdom av tidigare kriser och försöker nu snabbt ställa om vår verksamhet efter nya förutsättningar.

Vi följer myndigheternas rekommendationer. Därför har vi skjutit fram några stora evenemang så som årsmöten och Socialt Forum och vi arbetar aktivt för att hitta nya verktyg som underlättar för både anställda och medlemmar att hålla igång verksamheten.

Gör vi som vi blir uppmanade och fortsätter att ta vårt personliga, och kollektiva, ansvar så kommer det att gå bra. Men det kräver en extra uppoffring från oss alla.

Som organisation drar vi vårt strå till stacken genom att inspirera till alternativa sätt att mötas, men även genom att visa solidaritet med våra medmänniskor.

Vidden av alla åtgärder som görs och hur det kommer att se ut framöver är i nuläget svårt att förutspå. Men med tanke på att tider av isolering och distansering kan drabba oss olika så är det viktigt att vi inte glömmer att ta hand om varandra.

Det kommer rapporter från andra länder om att relationsvåldet ökar när vi sitter hemma. Därför vill jag uppmana dig att, om du hör bråk hos grannar, våga knacka på och fråga hur det är. Eller ring polisen. Människor som utsätts för våld och hot har inte alltid möjlighet att ringa polisen. Våga agera, våga vara medmänniska.

Är du frisk och har möjlighet att hjälpa våra äldre med att handla mat eller bara ringa ett samtal och fråga hur de mår, gör det. Det är den solidaritet IOGT-NTO står för.

Vi har klarat kriser förr, och jag kan stolt konstatera att det är just i kristider som vår organisation är som bäst. Vi ställer om och ställer upp. Det är där som en folkrörelse finner sin yttersta styrka.

Låt mig citera ett viktigt stycke från statsministerns tal under gårdagen:
”Jag är säker på att alla i Sverige kommer att ta just sitt ansvar. Göra ditt yttersta för att säkra andras hälsa. Att hjälpa varandra och därför kunna se tillbaka på den här krisen och vara stolt över just din roll, dina insatser. För dina medmänniskor, för vårt samhälle och för Sverige”

IOGT-NTO påverkas precis som övriga samhället i stor omfattning av det som händer. Men vi är fast beslutna om att vi ska ta oss igenom denna kris och göra allt vi kan för oss själva, våra medlemmar och för samhället i övrigt.

Vill du vara med och stötta rörelsen utöver det vanliga och om du har möjlighet så ta gärna en prenumeration på våra skraplotter eller skänk en slant till IOGT-NTO-rörelsens insamling. Vår verksamhet avstannar inte och vi behöver kunna finnas med full kraft för de som behöver oss.

I detta läge är det viktigt att agera enligt de bevingade orden:

– Håll huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena.