STADGAR och andra styrdokument

Stadgar
I stadgarna regleras många viktiga saker som måste följas. Det handlar till exempel om vilka som är valbara för uppdrag, vilka frågor som ska behandlar på årsmötet och förhållandet till andra delar av organisationen.

LÄS IOGT-NTO:S STADGAR

MÅL OCH VERKSAMHETSINRIKTNING

IOGT-NTO:s verksamhet utgår från medlemmarnas vilja. Vår strategi är beslutad av kongressen och den konkretiserats och kompletteras med mål på kortare sikt i Mål och verksamhetsinriktning 2020/2021. Mål och verksamhetsinriktning bryts därefter ner till ett- eller tvååriga konkreta verksamhetsplaner av förbundsstyrelsen, distrikts- och föreningsårsmötet.

LÄS MÅL OCH VERKSAMHETSINRIKTNING

DRogpolitiskt program

IOGT-NTO verkar i en föränderlig omvärld. Det ställer stora krav på hur vi genomför vår vision och formar ett hållbart samhälle. Vårt påverkansarbete sätter fokus på att förverkliga våra grundsatser genom att få fram lagstiftning och information som i så stor utsträckning som möjligt begränsar skadorna av alkohol och andra droger. Det drogpolitiska programmet beslutades av kongressen 2015 och fungerar som en vägledning för vad IOGT-NTO tycker politiskt om alkohol och andra droger.

Läs Drogpolitiskt program