STADGAR

I stadgarna regleras många viktiga saker som måste följas. Det handlar till exempel om vilka som är valbara för uppdrag, vilka frågor som ska behandlar på årsmötet och förhållandet till andra delar av organisationen.

MÅL OCH VERKSAMHETSINRIKTNING

IOGT-NTO:s verksamhet utgår från medlemmarnas vilja. Vår strategi är beslutad av kongressen och den konkretiserats och kompletteras med mål på kortare sikt i Mål och verksamhetsinriktning 2020/2021. Mål och verksamhetsinriktning bryts därefter ner till ett- eller tvååriga konkreta verksamhetsplaner av förbundsstyrelsen, distrikts och föreningsårsmötet.

8621422