STADGAR

I stadgarna regleras många viktiga saker som måste följas. Det handlar till exempel om vilka som är valbara för uppdrag, vilka frågor som ska behandlar på årsmötet och förhållandet till andra delar av organisationen.