Allt föreningen behöver för gårdsförsäljningskampanjen

Hur och var alkohol spelar roll. Tillsammans kämpar vi för att få fler politiker att förstå varför vi inte vill ha gårdsförsäljning av alkohol i Sverige.

VINGÅRD, BAKGÅRD, SKOLGÅRD

– HUR ALKOHOL SÄLJS PÅVERKAR ALLTID BARN OCH UNGA I SLUTÄNDAN

Så lyder huvudbudskapet i kampanjen som kickstartades under Folknykterhetens vecka i maj för att sedan fortlöpa året ut. Ert föreningsengagemang är utan tvekan den viktigaste komponenten för att nå målet: att värna folkhälsan och stoppa gårdsförsäljningsförslaget. På den här sidan hittar ni allt ni behöver för att skapa en så fantastisk kampanj det bara går.

Nu kör vi!

Hitta rätt på sidan:

Inte anmält föreningen än? Inga problem!
Eftersom kampanjen pågår hela året så kan ni anmäla ert deltagande och beställa ett kampanjpaket även efter Folknykterhetens vecka. Alla föreningar som deltar får efter genomförd kampanj och ifyllt kampanjrapporteringsformulär 1000 kr som tack för insatsen. 
Anmälningsformulär hittar ni allra längst ner på sidan.

Vad kan föreningen göra?

Gårdsförsäljningsfrågan avgörs nu och tillsammans kan vi öka medvetenheten och kunskapen om gårdsförsäljning hos våra folkvalda politiker!

Under kampanjen önskar vi att ni i föreningen…

 1. Delar ut flygblad i brevlådor för att skapa opinion hos en bredare allmänhet
 2. Mejlar eller skriver brev till riksdags-, kommun- och regionpolitiker i S, MP, C och L
 3. Sprider rapporten “Gårdsförsäljning – alkoholindustrins trojanska häst” till politiker och andra som ni tycker borde läsa den

Ni kan också…

 • Lyfta kampanjen och gårdsförsäljningsfrågan i föreningens sociala medier
 • Utbilda och engagera era medlemmar så att fler känner sig trygga och pålästa

Tillbaka till sidöversikten

Varför spelar det roll var och hur alkohol säljs – egentligen?

Gårdsförsäljningsfrågan – att alkohol ska tillåtas att säljas av lokala producenter och inte bara på Systembolaget – är just nu en skållhet potatis inom svensk politik. Men varför spelar det så stor roll hur och var alkohol säljs – egentligen?

Fler försäljningsställen av alkohol ökar tillgängligheten

Att begränsa tillgängligheten av alkohol genom att reglera såväl öppettider som antalet försäljningsställen är en viktig nyckel för att minska alkoholskador i samhället. Med fler försäljare så ökar butikstätheten och det skulle krävas stora resurser för att säkerställa att öppettider och åldersgränser faktiskt hålls.

Ökad tillgänglighet leder till ökad alkoholkonsumtion

En omedelbar konsekvens av ökad tillgänglighet av alkohol är en kraftigt ökad alkoholkonsumtion, något som forskare och experter inom folkhälsa har slagit fast i en rad studier. I en sammanslagning av 18 studier kunde medianökningen av alkoholkonsumtion uppmätas till hela 44,4 procent efter att marknaden öppnats för privata aktörer!

De största förlorarna är barn och unga

400 000 barn och unga i Sverige lever med en förälder som redan dricker för mycket. En ökad tillgänglighet på alkohol skulle i dessa familjer vara inget mindre än förödande.

…och just därför spelar det så stor roll hur och var alkohol säljs.

Lär er mer om gårdsförsäljning
Tillbaka till sidöversikten

”Gårdsförsäljning – alkoholindustrins trojanska häst”

IOGT-NTO:s matiga gårdsförsäljningsrapport att sprida till politiker och andra som ni tycker borde läsa den. Börja gärna med att brygga en stor kopp kaffe, slå er ner och läs igenom rapporten själva också – kanske som en digital föreningsaktivitet med efterföljande analys och diskussion?

TILL RAPPORTEN
Tillbaka till sidöversikten

Argument att bygga politikerbreven på

Att påverka våra folkvalda politiker är det absolut viktigaste i hela gårdsförsäljningskampanjen. Oavsett om ni väljer att mejla, skriva brev eller kanske skicka de fina kampanjvykorten som föreningen får i kampanjpaketet, så ligger sprängkraften i att det är formulerat med era egna ord!

Argument att luta sig mot hittar ni nedan, uppdelat på vilka argument vi tror biter bäst på respektive partitillhörighet. Det går dock jättebra att blanda mellan grupperna om ni tror att en annan argumentkombination biter bäst på just era lokalpolitiker.

TIPS: Läs gärna in er på rapporten ”Gårdsförsäljning – alkoholindustrins trojanska häst” för att verkligen känna er trygga och grundade i argumentationen.

Allmänna argument

 • Om gårdsförsäljning av alkohol tillåts så hotar monopolet och därmed folkhälsan.
 • Två utredningar har redan visat att det inte går att förena gårdsförsäljning och monopol.
 • Stor risk att regler och ålderskontroller inte följs om alkohol säljs på ännu fler ställen – redan idag har kommunerna på vissa håll svårt att upprätthålla kontrollerna.
 • Det låter vackert med små vingårdar på landsbygden. Men i verkligheten leder ökad tillgänglighet till ökad alkoholkonsumtion, vilket i sin tur leder till fler alkoholskador. Drömmen om vingårdar är inte värt det!
 • Vuxnas alkoholkonsumtion går redan upp på sommaren – det sista barn behöver under sommarlovet är alkoholrelaterade semestermål.

Argument riktade primärt mot S- och MP-politiker

 • De som skulle tjäna på att monopolet avskaffas är alkoholindustrin – inte småbryggerier eller lokala vinodlare. Att just alkoholindustrin är drivande i gårdsförsäljningsfrågan är därför inte förvånande.
 • Ökad tillgänglighet till alkohol leder till ökad alkoholkonsumtion. Ökad alkoholkonsumtion leder till mer våld, mer rattfylleri och fler barn till missbrukare.
 • Ökad alkoholkonsumtion innebär en ökad kostnad för samhället i form av skadegörelse, sjukvårdskostnader och ökat tryck på socialtjänsten.
 • Vingård eller fritidsgård? Hur använder vi bäst de gemensamma resurserna?
 • EU:s nya cancerplan visar att en restriktiv alkoholpolitik är viktig. Så nu är inte läge för oss att byta spår och ge upp vårt monopol!

Argument riktade primärt mot C- och L-politiker

 • Det finns bättre sätt att gynna landsbygden på. Alkoholens kostnader i sjukfrånvaro, vandalisering och högre kostnader för polis och akutsjukvård faller istället tungt på Sveriges minsta landsbygdskommuner.
 • Mikrobryggerier är generellt stadsnära, inte på landsbygden.
 • En fri marknad leder till ökad alkoholreklam, vilket leder till ökad försäljning och ökad konsumtion. Alkohol är inte vilken vara som helst och behöver därför annan reglering!

Kontaktuppgifter till politiker

Ni hittar kontaktuppgifter till era folkvalda lokalpolitiker på er kommuns eller regions hemsida. Kontaktuppgifter till riksdagspolitiker hittar ni på Riksdagens hemsida.

KONTAKTUPPGIFTER RIKSDAGSLEDAMÖTER
Tillbaka till sidöversikten

Bilder till sociala medier

En bild säger mer än tusen ord – eller? Nja, sanningen är väl egentligen att lyckad kombination av ord och bild är det bästa sättet att nå ut med sitt budskap OCH få budskapet att göra sitt jobb. Sociala medier är fantastiskt i kampanjsammanhang så använd mer än gärna föreningens sociala medier-kanaler för att skapa engagemang och utbilda nyfikna följare!

#intepåmingård

Använd gärna hashtaggen #intepåmingård när ni skriver om gårdsförsäljning i sociala medier. Hashtaggen används av IOGT-NTO-rörelsens samtliga förbund och på så sätt håller vi ihop kampanjen, även om vi har olika ingångar. För vi är bäst tillsammans!

Klicka på bilderna för att se dem större. För att spara, högerklicka på bilden och välja ”Spara”.

Den breda bilden är anpassad för att passa som omslagsbild på Facebook.

   

   

 

Tillbaka till sidöversikten

Vill ni skapa eget kampanjmaterial?

Kul – gör det! Kampanjens grafiska manér har medvetet utformats just för att det ska vara enkelt att använda och enkelt att anpassa till den egna verksamheten. Här följer en enkel grafisk guide att förhålla sig till:

 • Kampanjslogan skrivs delvis i versaler (VINGÅRD, BAKGÅRD, SKOLGÅRD) och delvis i gemener men stor bokstav i början (Hur alkohol säljs påverkar alltid barn och unga i slutändan). Inga punkter används.
 • Typsnitt huvudrubrik (VINGÅRD, BAKGÅRD, SKOLGÅRD): Berthold Akzidenz Grotesk Medium Condensed Italic. Huvudrubriken roteras alltid 13 grader.
 • Typsnitt underrubrik: Berthold Akzidenz Grotesk Medium Condensed Italic om den skrivs direkt under huvudrubriken, och roteras då också 13 grader. Skrivs underrubriken separat används Berthold Akzidenz Grotesk Light Condensed, utan lutning.
 • Huvudfärg IOGT-NTO-blå: RGB (för digitala produktioner) 97/145/147, CMYK (för trycksaker) 74/13/15/14
 • Komplementfärg orange: RGB (för digitala produktioner) 244/158/0, CMYK (för trycksaker) 0/45/100/0
 • Logga eller inte logga? Det beror på kontexten! Är det tydligt vem som är avsändare ändå, t ex i sociala medier eller på er hemsida? Då är loggan överflödig (och gällande sociala medier finns det till och med studier som pekar på att bilder med loggor får sämre respons).

Ladda ner aktuella typsnitt här

Exempel på olika sätt…

…att arbeta med rubrik och underrubrik, samt logga kontra ingen logga. Ni får också en bild av vilka vitt skilda känslor de olika färgmöjligheterna förmedlar – vilken känsla passar just era formuleringar bäst? (Klicka på bilderna för att se dem i större format)


Tillbaka till sidöversikten

Beställ kampanjpaket

Alla föreningar inom IOGT-NTO är varmt välkomna att beställa kampanjpaket – även efter Folknykterhetens vecka (observera dock att följebrevet i paketen är anpassat i kommunikationen just för Folknykterhetens vecka, men tipsen och instruktionerna fungerar hela året).

Paketen innehåller:

 • 200 flygblad
 • 10 vykort
 • 50 småförpackningar alcogel med budskap

Tillbaka till sidöversikten