Folknykterhetens vecka

Fosterskador hör till de allvarligaste av alkoholens andrahandsskador. Därför efterlyser vi ett nationellt kompetenscenter fetala alkoholspektrumstörningar (FASD) med uppgift att:

  • Samla data om alkoholkonsumtion före, under och efter graviditet.
  • Samla data om förekomsten av FASD.
  • Utveckla metoder för bedömning och rehabilitering av FASD.
  • Genomföra utbildning för relevant personal.

Vår verktygslåda för alkoholpolitiskt arbete kan med fördel användas vid alkoholpolitiska aktiviteter året runt. Här finns konkreta tips på föreningsaktiviteter; hur man skriver insändare, kontaktar lokalpolitiker, använder sociala medier och mycket mer.