Vad andra föreningar gör – digitalt

Här kan ni se vad andra föreningar inom IOGT-NTO gör digitalt för att öka den sociala samvaron.

Fredagsdans med IOGTATLET

IOGT-NTO SYDOST har workshop om digital verksamhet