Verksamhetsbidrag för digital omställning

2020:års POTT ÄR utdelad

Glädjande nog har vi fått så många ansökningar att årets pott nu är slut och pengarna har fördelats till föreningar runt om i landet. Just nu väntar vi på besked om det kommer nya pengar till denna pott för digital omställning under 2021.

Spridningen av Coronaviruset fortsätter ju påverka oss och den lokala verksamheten inom IOGT-NTO. För att vi ska kunna upprätthålla verksamhet, som i vissa fall kan vara livsviktig för våra medlemmar, behövs omställning till fler digitala aktiviteter.

Under 2020 har det därför funnits ett tillfälligt verksamhetsbidrag som föreningar och lokala verksamheter inom IOGT-NTO kan söka för att underlätta en digital omställning. Den digitala omställningen handlar inte om marknadsföring eller om att bygga nya system eller lära sig avancerade program, utan det handlar om att genomföra exempelvis videosamtal eller webbsändningar istället för att mötas fysiskt. Många medlemmar har redan tillgång till tekniken i sina mobiler och datorer.

Exempel på digital omställning: att en kamratstödsgrupp kopplar upp sig i ett gemensamt videosamtal på en bestämt tid en gång i veckan och kör en organiserad pratrunda i stället för att träffas i lokalen, fikar och pratar. Ett annat exempel är föreningar som i vanliga fall genomför kulturprogram, föreläsningar eller liknande kan ersätta dem med att koppla upp sig på en digital föreläsning eller ett digitalt kulturprogram.

OBS: Bidrag kan bara beviljas för verksamheter som följer myndigheternas rekommendationer.
Vi beviljar inte ansökningar som endast gäller information om Covid-19 på olika språk, då folkhälsomyndigheten redan erbjuder detta.

ANSÖKAN FÖR 2020 ÄR NU STÄNGD.

Syfte: Verksamhetsbidrag för digital omställning och samhällsinsatser relaterade till spridningen av Coronaviruset.
Vilka kan söka: Föreningar och lokala verksamheter som drivs i IOGT-NTO:s regi.
Belopp: bidrag på max 10 000 kr utbetalas.
Uppföljning: i oktober/november kommer Utvecklingsavdelningen följa upp de stöd som beviljats.

Frågor mejlas till: Utvecklingsavdelningen