IOGT-NTO ställer om för en starkare folkrörelse

Det nya Coronaviruset (Covid-19) sätter hela samhället på prov och kräver kreativitet och nytänkande. För IOGT-NTO:s del innebär det att vi ska möjliggöra nya sätt att bedriva verksamhet och stärka vår gemenskap. Folkrörelsen behövs mer än någonsin, vår nyktra gemenskap stärker och utvecklar människor. Från beredskapsläge går vi därför nu in i en ny fas för att säkra långsiktighet och kontinuitet.

Den 18 mars träffades distriktens ordförande, representanter från förbundsstyrelsen och generalsekreteraren för att diskutera hur IOGT-NTO:s verksamheter ska fortgå – och fortsätta utvecklas – trots utmaningarna som Coronaviruset ställer oss inför. Enigheten var total om att vi ska göra nödvändiga omställningar nu för att kunna förbli starka på lång sikt i vårt arbete ett nyktrare samhälle.

IOGT-NTO kommer att följa myndigheternas rekommendationer och vi gör riskbedömningar inför våra arrangemang samtidigt som vi också planerar för fortsättning och kontinuitet. Det innebär att vissa arrangemang ställs in och andra genomförs, ibland på ett annat sätt än vad vi brukar. Det gäller även de stundande Distriktsårsmötena. Kontakta ditt distrikt om du undrar över ditt distriktsårsmöte.

En uppmaning till medlemmar och föreningar är därför att fundera tillsammans över alternativa sätt att mötas och genomföra verksamhet. Ta kontakt med varandra digitalt, över telefon, mejl eller sms. Tänk också på att kolla upp om någon i föreningen behöver hjälp med enkla saker som att till exempel handla, posta ett brev eller gå ut med soporna.

Från förbundskansliets håll kommer tips och råd att spridas om hur ni kan mötas digitalt i högre utsträckning. Följ informationen på Facebookgruppen IOGT-NTO Medlem och här på vår hemsida

 

8626095