IOGT-NTO ställer om för en starkare folkrörelse

Det nya Coronaviruset (Covid-19) sätter hela samhället på prov och kräver kreativitet och nytänkande. För IOGT-NTO:s del innebär det att vi ska möjliggöra nya sätt att bedriva verksamhet och stärka vår gemenskap. Folkrörelsen behövs mer än någonsin, vår nyktra gemenskap stärker och utvecklar människor.

IOGT-NTO kommer att följa myndigheternas rekommendationer och vi gör riskbedömningar inför våra arrangemang samtidigt som vi också planerar för fortsättning och kontinuitet. Det innebär att vissa arrangemang ställs in och andra genomförs, ibland på ett annat sätt än vad vi brukar.

En uppmaning till medlemmar och föreningar är därför att fundera tillsammans över alternativa sätt att mötas och genomföra verksamhet. Ta kontakt med varandra digitalt, över telefon, mejl eller sms. Tänk också på att kolla upp om någon i föreningen behöver hjälp med enkla saker som att till exempel handla, posta ett brev eller gå ut med soporna.

Från förbundskansliets håll kommer tips och råd att spridas om hur ni kan mötas digitalt i högre utsträckning. Följ informationen på Facebookgruppen IOGT-NTO Medlem och här på vår hemsida