IOGT-NTO-rörelsens hållning angående Corona (Covid-19)

Den största insatsen vi kan göra just nu är att följa myndigheternas rekommendationer. Myndigheternas bedömningar bygger på expertkunskap och tar hänsyn individ, grupp och samhälle, på ett sätt som kan vara svårt för oss som organisationer att överblicka. Vi har inte kunskap att göra bättre bedömningar än våra myndigheter. Vi vill inte heller bidra till samhällsstörningar på grund av felavvägda beslut. Utifrån detta fortgår all verksamhet inom IOGT-NTO-rörelsen som vanligt men med hänsyn till rekommendationer.

Situationen förändras snabbt, se därför till att hålla er uppdaterade kontinuerligt – och ha beredskap för att med kort varsel anpassa efter nya, skärpta rekommendationer från myndigheterna​.

Följ utvecklingen på Folkhälsomyndighetens hemsida och på Krisinformation.se, eller direkt i krisinformations-appen.

Vi kan inte nog ofta påminna om Folkhälsomyndighetens och vårdens riktlinjer:

  • stanna hemma och undvik att träffa andra om du har förkylningssymptom
  • tvätta händerna ofta, med tvål och ljummet vatten i minst 30 sekunder
  • nys och hosta i armvecket

Inom IOGT-NTO-rörelsen, precis som i resten av civilsamhället, finns många drivna och engagerade människor. Vi är många som genom åren vant oss vid att gå lite snuviga och hostiga till arbetet, styrelsemötet, bildningshelgen etc. Det är dags att sluta med det nu.

Genom att stanna hemma när man är sjuk tar man hand om både sig själv och andra!

Vi tar omvärldens oro på allvar, men vi som föreningsföreträdare och ledare är förebilder och genom vårt sätt att agera kan vi göra vårt för att förmedla tilltro till samhället och lugn i situationen.

Stockholm 2020-03-15

Johnny Mostacero, förbundsordförande IOGT-NTO
Mona Örjes, förbundsordförande Junis
Filip Nyman och Jane Segerblom, ordförande UNF
Karin Wester, förbundsordförande NSF