Allmänna råd gällande våra verksamheter

Regeringen har beslutat att förbjuda evenemang och samlingar med över 50 personer. Folkhälsomyndighetens råd till föreningar är att undvika möten eller genomföra dem digitalt. När det gäller årsmöten och föreningsstämmor rekommenderar Folkhälsomyndigheten att skjuta upp dem eller genomföra dem digitalt.

För oss kan det vara motiverat att ställa in eller flytta verksamhet även med färre deltagare, till exempel om:

  • många av deltagarna tillhör en riskgrupp på grund av ålder eller hälsotillstånd
  • många deltagare avbokar eller för få anmäler sig på grund av oro
  • arrangören bedömer att det finns risk för ett ”demokratiskt underskott” om t.ex. de i riskgruppen själva väljer att stanna hemma från årsmöten m.m.
  • i vissa fall kan avbokningsregler göra att det finns ekonomiska skäl att ställa in i ett tidigare skede, istället för att vänta och riskera att skärpta rekommendationer går ut.
Tänk på:
  1. att vara tydliga i kommunikationen om hur ni resonerat, genom att så detaljerat som möjligt ange skälen till varför ni ställer in, för att inte skapa större oro än nödvändigt och för att undvika ryktesspridning.
  2.  att beakta konsekvenser för individ, grupp och samhälle i form av förstärkt oro, ekonomiska konsekvenser för civilsamhälle och näringsidkare etc.​

Inom IOGT-NTO-rörelsen, precis som i resten av civilsamhället, finns så många drivna och engagerade människor. Vi är många som genom åren vant oss vid att gå lite snuviga och hostiga till arbetet, styrelsemötet, bildningshelgen etc. Det är dags att sluta med det nu.

Genom att stanna hemma när man är sjuk tar man hand om både sig själv och andra!