Till medlemmar, föreningar och distrikt i IOGT-NTO

Angående coronavirus (covid-19)

Spridning av Coronavirus (covid-19) – vad kan vi göra?

Antalet fall av konstaterat smittade av Coronaviruset (Covid-19) fortsätter att öka i Sverige. Det gör att vi inom IOGT-NTO behöver fundera över åtgärder för att minska risken att sprida smittan vidare, tex i samband med möten och arrangemang i föreningar, distrikt och förbund.

Inom IOGT-NTO har vi många äldre medlemmar och andra som av hälsoskäl tillhör de grupper som kan drabbas hårdast av smitta från Covid-19. Av solidaritet med dem finns det anledning för oss att vara extra noga med att följa de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger på sin hemsida.

Vi rekommenderar att alla följer de råd och anvisningar som myndigheten ger. Observera att dessa ändras allt eftersom situationen förändras, så uppdatera er kontinuerligt.

Here will you find information in other languages

Bakgrund

Sedan december 2019 sprids från Kina ett nytt coronavirus. Sjukdomen som viruset orsakar har fått namnet covid-19. De allra flesta blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva men vissa drabbas av allvarligare sjukdom som lunginflammation. Viruset överförs genom kontakt med en sjuk person eller när denna hostar eller nyser, så kallad droppsmitta.

Äldre personer och särskilt de med hjärt-kärlsjukdom, diabetes, kronisk lungsjukdom och högt blodtryck är överrepresenterade bland de som drabbas av allvarligare sjukdom.

Att tänka på vid IOGT-NTO-arrangemang

För att minska risken att föra smitta vidare i samband med våra arrangemang är det av största vikt att följa de råd och anvisningar som ges av Folkhälsomyndigheten. Observera att dessa kan ändras snabbt om situationen förändras, så uppdatera er kontinuerligt. Se även krisinformation.se, där myndigheter och andra ansvariga ger en samlad bild av situationen i samband med kriser eller allvarliga händelser.

Som arrangör är det viktigt att vi förmedlar detta till förväntade besökare både före och i omedelbar anslutning till mötet.

Du som medlem ska inte besöka IOGT-NTO-arrangemang och inte heller andra platser där många samlats, innan du har tillfrisknat.

Smittspridning
  • Om du har varit i ett område med stor smittspridning eller har varit i nära kontakt med någon som är smittad så finns en ökad risk att du blivit smittad.
  • De flesta blir inte allvarligt sjuka men ett antal fall av svårare symtom har rapporterats, liksom dödsfall. Inkubationstiden för coronavirus är 2–14 dagar.
  • Folkhälsomyndighetens råd är att den som har varit i ett område med pågående smittspridning under de senaste 14 dagarna och får luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber ska ringa 1177 Vårdguiden (telefonnummer 1177) för sjukvårdsrådgivning.
  • Misstänker du att du har varit i kontakt med någon som kan vara smittbärare kontakta alltså 1177, åk inte till vårdcentralen.

Skydda dig och andra från smittspridning

skydda dig och andra från smittor

Folkhälsomyndigheten ger på sin hemsida utförlig information om Covid-19 och råd om hur man skall göra för att minska risken för spridning. Vi rekommenderar att alla kontinuerligt stämmer av vilka råd och anvisningar som myndigheten ger och följer dessa.

Råd från Röda Korset om hur du kan hantera din oro

Råd från röda korset

Här hittar du Information på olika språk