Uppladdning inför kongressveckan

Uppvärmningen inför kongressen är i full gång. I år har vi chansen att ta vara på alla de möjligheter som en digital kongress innebär och vi kommer påbörja samtalet redan nu.

Beredningen inför själva kongressveckan sker på många olika sätt och i olika forum. I dessa samtal är alla medlemmar mycket välkomna att delta, men de som väljs som ombud är särskilt inbjudna.

Detta har redan hänt

Remissrunda

Förbundsstyrelsen ger möjlighet för alla medlemmar att tycka, tänka och kommentera sina förslag för ny strategisk inriktning, drogpolitiskt program och kongressens arbetsordning som de vill föreslå kongressen. Remisstiden pågår 24 mars–14 april.

 

Tankekvällar med samtalet i fokus

Under remisstiden genomförs tre Tankekvällar. Alla medlemmar är välkomna att delta i videomöten där vi tillsammans resonerar i mindre grupper, ställer frågor, utbyter perspektiv och prövar våra tankar. Alla tankekvällar har ett tema som knyter an till något av de förslag som finns på remiss.

Tankekväll om ny strategi

Hur rustar, stärker och riktar vi vår röst, både som medlemmar och organisation? Samtal om förslag till ny strategi.
tisdag 30 mars kl 20.00.

Tankekväll om nytt drogpolitiskt program

Vem bär ansvaret för problem och skador orsakade av alkohol och andra droger? Samtal om förslag till drogpolitiskt program.
tisdag 6 april kl 20.00.

Tankekväll om förslag till arbetsordning för kongress

Hur skapar vi en riktigt bra digital kongress? Samtal om förslag till arbetsordning.
tisdag 13 april  kl 20.00.

 

Panelsamtal med aktiv publik

Under fyra tisdagar i april och maj genomförs spänstiga samtal med en panel och aktiv publik som både går att se live och lyssna på i efterhand. Samtalen fokuserar på viktiga frågeställningar med förslaget till strategisk inriktning som utgångspunkt. Varje tisdag inleds med ett panelsamtal utifrån ett specifikt ämne och tillhörande frågeställningar, därefter följer gemensam reflektion. Du som medlem kan lyssna och delta i den efterföljande reflektionen genom att klicka på zoom-länken nedan eller kolla direkt på panelsamtalet i Facebookgruppen IOGT-NTO Diskussion när den sänds live. Efteråt kommer panelsamtalet läggas upp i poddformat för den som vill lyssna.

Nykter gemenskap i en påverkansorganisation

Vad är den nyktra gemenskapens syfte, betydelse, form och roll i en påverkansorganisation?
tisdag 20 april kl 20.00.
Se Zoom-mötet i efterhand

Nykter och påverkande verksamhet

Vad är lokalföreningens roll i en påverkansorganisation?
tisdag 27 april kl 20.00.
Se Zoom-mötet i efterhand

Demokrati i en påverkansorganisation

Vad är mål, medel och bieffekt för IOGT-NTO som en demokratisk kraft i civilsamhället?
tisdag 4 maj kl 20.00.

Se Zoom-mötet i efterhand

Inställt:

Drömmen om rösterna

Vilka önskar vi tog plats i debatten och pratade om alkohol i vardagen? Detta samtal är tyvärr inställt!
tisdag 18 maj kl 20.00.

Lanseringskväll för handlingarna

Den 8:e juni kl. 20.00 smäller det! Förbundsstyrelsen presenterar då kongresshandlingarna på ett lättöverskådligt sätt och vi ser till att tillsammans komma i stämning inför en på många sätt historisk kongress. Samma dag öppnar VoteIT där alla handlingar finns uppladdade med tillhörande föredragningar som förinspelade filmer samt möjlighet att redan då börja diskutera, ställa frågor och lägga förslag. Lanseringskvällen följer du i din dator eller mobil via videoplattformen Zoom.

Länk till Zoom-mötet

Muntliga diskussionspass inför kongressen

Större delen av kongressen sker genom textbaserade diskussioner. För att stöta, blöta och komma fram till genomtänkta ändrings- och tilläggsförslag erbjuder vi videosamtal 14-17 juni. Ombuden och ersättare deltar på de pass de tycker är intressanta och ombudsgruppen inom ett distrikt kan med fördel sprida ut sig för att täcka in så många frågor som möjligt. Alla teman erbjuds två gånger och du som ombud/ersättare deltar på ett till fyra pass.

Måndag 14 juni Drogpolitiskt program (alkohol)

ZOOM KL 16-18 Zoom kl 20-22

Tisdag 15 juni Drogpolitiskt program (narkotika)

Zoom kl 16-18 Zoom kl 20-22

onsdag 17 juni Stadgar

Zoom kl 16-18Zoom kl 20-22

torsdag 18 juni Motioner

Zoom kl 16-18Zoom kl 20-22

Samtal om förslag till strategisk inriktning görs distriktsvis i huvudsak mellan söndag den 20 juni och onsdag 23 juni. Omkring två timmar, tid och datum enligt överenskommelse inom respektive distrikt.

 

Alla medlemmar kan delta i förhandlingarna

Du, som är medlem, kommer att ha möjlighet att delta på kongressens förhandlingar helt enligt våra stadgar. Under kongressen kommer vi att använda två plattformar – VoteIT och ZOOM.

Läs mer om VoteIT