ALLAS RÖSTER RÄKNAS

TYCK TILL OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG

IOGT-NTO skapar vi tillsammans. Ett sätt att forma organisationen är att ge synpunkter på förbundsstyrelsens förslag om strategisk inriktning, drogpolitiskt program och kongressens arbetsordning. Remisstiden öppnar i och med kongressupptakten 23 mars och håller öppet fram till 14 april. Under remisstiden genomförs även tre digitala tankekvällar.

Förbundsstyrelsens förslag

Här har förbundsstyrelsen samlat tre av de förslag som de vill föreslå kongressen 2021. Inga förslag är färdiga eller utarbetade i detalj, det som går ut på remiss är styrelsens viljeriktning och ambitioner. Slutberedning görs inför förbundsstyrelsens möte i maj och ditt och andra medlemmars svar på remissen är därför av stor betydelse. Stort tack för att du bidrar, tillsammans utvecklar vi IOGT-NTO!

Alla medlemmar har under remissen möjlighet att komma med sina inspel för att kongressen ska ha så genomtänkta förslag som möjligt att ta ställning till. Om du vill svara på remissen kan du göra det genom att fylla i en enkät för respektive förslag. Du väljer själv vilka frågor du vill svara på, hur omfattande svar du vill lämna och du kan lyfta fram de synpunkter, idéer och förslag du själv väljer. Tänk på att om du är tydlig och konkret i dina synpunkter blir de lättare att förstå. Frågorna är en hjälp för dig som vill svara på remissen.

Du kan svara som enskild person, som företrädare för en grupp, t.ex. en förening, distrikt eller annat förbund i IOGT-NTO-rörelsen. Remisstiden stänger den 14:e april vid midnatt, men svara gärna så snart som möjligt.

Strategisk inriktning

Förbundsstyrelsen vill att IOGT-NTO är den självklara aktören för alla alkoholrelaterade frågor. Utifrån detta föreslår förbundsstyrelsen en strategisk inriktning om att stärka IOGT-NTO som påverkansorganisation. Förslaget består av en strategi och två tillhörande ändringar i stadgarna. Vad tycker du krävs för att vi ska bli en ännu starkare påverkansorganisation?

Förslag till strategisk inriktningLänk till enkät om Strategisk inriktning

Enkäten om Strategisk inriktning ställer följande frågor:
 • Vill du lägga till något som har betydelse för de överväganden som förslagen vilar på? Det kan vara ideologiska perspektiv, tillgänglig forskning, omvärldsanalys eller liknande.
 • Tycker du att det här är ett förslag som moderniserar, positionerar och utvecklar IOGT-NTO?
 • Vad tycker du om konkretiseringen av vår vision?
 • Har du konkreta synpunkter på innehållet i strategin?
 • Finns det ytterligare sätt som IOGT-NTO kan rusta, stärka och rikta sin röst för att bli en ännu starkare och bättre påverkansorganisation?

drogpolitiskt program

Förbundsstyrelsen kommer att föreslå ett reviderat drogpolitiskt program som kongressen kommer diskutera och besluta om. Programmet är helt omarbetat och har ett tydligt fokus på vad IOGT-NTO vill snarare än allt vi är emot och har som ambition att vara svaret på vad som krävs för att nå vår vision. Vad tycker du om förslag till nytt drogpolitiskt program?

Nuvarande Drogpolitiskt programFörslag till Drogpolitiskt program
Länk till enkät om Drogpolitiskt program

Enkäten om Drogpolitiskt program ställer följande frågor:
 • IOGT-NTO ska ha det mest progressiva drogpolitiska programmet i Sverige. Tycker du att förslaget lever upp till det?
 • Finns det något vi vill uppnå som inte framkommer eller förslag på lösningar som saknas i programmet??
 • Finns det något bland de konkreta sakerna som IOGT-NTO vill/tycker där du har en annan uppfattning eller vill nyansera med perspektiv?
 • Programmet tar nu sikte på problemen som skapas av alkoholindustrin snarare än av den enskilda individens drickande. Håller du med om det synsättet?
 • Kommer den föreslagna strukturen, tonen och innehållet i programmet vara användbart för medlemmar och uppmuntra till engagemang?
 • Har du några övriga kommentarer om förslaget till drogpolitiskt program?

Kongressens arbetsordning

En arbetsordning reglerar hur förhandlingarna under en kongress går till. Förbundsstyrelsen önskar både att få in synpunkter på förslaget till arbetsordning och tankar om hur vi möjliggör ett stort medlemsinflytande både inför och under själva förhandlingarna. Hur tror du att vi gemensamt skapar en riktigt bra digital kongress?

Förslag till Kongressens arbetsordningLänk till enkät om Kongressens arbetsordning

Enkäten om Kongressens arbetsordning ställer följande frågor:
 • Vad är viktigt för att vår digitala kongress ska bli riktigt bra? Alla goda idéer önskas
 • Vad tycker du är bra med arbetsordningen?
 • Finns det något med arbetsordningen som du tycker är problematiskt eller svårt att förstå?
 • Finns det ytterligare saker du tycker att en digital kongress behöver reglera i sin arbetsordning för att skapa en bra kongress?
 • Vad tycker du om de beslutsmetoder som föreslås? Passar de IOGT-NTO:s behov under en digital kongress?
 • Har vi missat någon form av medlemsinflytande inför kongressen som vi borde testa?
 • Vill du lämna några övriga synpunkter eller kommentarer?