Allt för dig som är ombud på IOGT-NTO:s kongress

Att vara ombud på kongressen är lika roligt som det är viktigt – du med och beslutar om framtiden för hela IOGT-NTO.

På den här sidan har vi samlat sådant som du som ombud behöver känna till inför kongressen 2021.

uppdatera din profil i voteit

Alla användare i VoteIT ska ha en uppdaterad profil. Det är både för att det ska vara lätt för alla att förstå vem som gör vilket inlägg och för att vi ska kunna föra statistik över jämställdhet. En uppdaterad profil innehåller:  

  1. Ett namn. Namnet består av förnamn, efternamn, roll och distrikt. Skriv roll och distrikt på samma rad som efternamnet.  
  2. Valt kön. Välj mellan kvinna, man, annat på din profilsida 
  3. Vald bild. Det kan göras genom att lägga till ett länkat konton (Google eller Facebook) eller byta gravatar (se länk på profilsida, skapa ett wordpress-konto först) Det är inte obligatorisk med bild, men trevligt för alla! 

Den som inte väljer ett kön kommer få samma kön tilldelat som i medlemsregistret.  

 

kongressens öppnande i detalj

Kl 18.00 öppnar förbundsordförande Johnny Mostacero kongressen. Alla ombud behöver då vara inloggade på VoteIT samt delta i Zoom. Kom i god tid så vi kan börja kl 18.00. 

När Johnny öppnat mötet väljer mötesordförande. Det görs i VoteIT där valberedningens förslag finns upplagt. Du som ombud med rösträtt kommer göra din första omröstning i VoteIT när våra mötesordförande väljs. Grattis – nu är vi verkligen igång! 

När vi valt mötesordförande tar de över mötet och leder oss genom punkterna 3–5:

  • 3. Fastställande av föredragningslista
  • 4. Fastställande av röstlängd, stadgeenlig kallelse samt beslutsmässighet
  • 5. Val av mötessekreterare, röstkontrollanter och protokolljusterare.  

Alla dessa beslut kommer göras i VoteIT av ombuden. Den som vill sätta upp sig på talarlistan gör det i VoteIT. När punkt fem är behandlad avslutas zoom-mötet (beräknat 18.30) av mötesordförande och alla ombud och andra medlemmar fortsätter diskussionerna  om framför allt arbetsordning och förhandlingsprogram i VoteIT. Kl 20.00 är det förslagsstopp för dessa punkter och det är då dags att delta i invigningsfesten. Lagom till när festligheterna är slut öppnar omröstningarna för punkterna 6–8: arbetsordning, förhandlingsprogram och uttalande från kongressen.  

 

Kongressprogrammet

Kongressen är både party och politik. En överblick finns i kongressprogrammet. I vilken ordning olika frågor kommer behandlas under förhandlingarna beslutas formellt av kongressen.

kongressprogammetförslaget på förhandlingsprogram

 

Växla rösträtt

Det är bara ombud som kan lämna ifrån sig sin rösträttighet till en ersättare och också ombuden som “tar tillbaka sin rösträtt” när ersättaren är klar. Att växla rösträtt görs genom att mejla [email protected] (med ersättaren på kopia) som svarar och verkställer växlingen mellan kl 17-22 på måndagen och mellan 09-21 övriga dagar. För att undvika dubbelröstning behöver växlingen ske antingen innan ombudet börjat rösta inom en omröstningsomgång eller efter att ombudet röstat klart.  

 

Tips om VoteIT

Några tips som kan göra förhandlingarna lättare att hänga med i.

Vad har hänt sen sist?

När du loggar in på VoteIT, börja med att gå igenom Dagordningen och vilka punkter som fått nya diskussionsinlägg och förslag sedan sist du loggade in. Dessa är markerade med en mörkare symbol med en siffra. Gå igenom hela listan och notera för dig själv vilka punkter som du vill återkomma till för att göra egna inlägg eller förslag. Under alla diskussionsinlägg och förslag står ett klockslag med det senaste inlägget längst ned. Om du vet när du senast var inne kan du räkna ut vad som är nytt sedan sist. När du gått igenom hela listan uppdaterar du webbsidan så försvinner alla mörka symboler. Om du vill se om det kommit upp något nytt i en specifik fråga trycker du på cirkelpilarna för den diskussionen. 

Hitta rätt

Allt som kongressen behandlar finns i fliken Dagordning. I varje punkt finns en kort information om förslaget med länkar till kongresshandlingar och i vissa fall förinspelade föredragningar. Du kan bläddra mellan dagordningspunkterna i fliken eller genom pilarna.  

Alla frågor diskuteras parallellt i VoteIT men varje dag har ett tema. Punkterna för dagens tema kommer ligga som Pågående och de andra som Kommande eller Avslutade.  

Om du vill fokusera på några av dagordningspunkterna kan du använda filterknappen. Skillnaden på Alla punkter på föredragningslistan och Visa alla är att den senare även har med de ”uppdelade” punkterna för Drogpolitiskt program, Strategisk inriktning och Stadgar.  

I dagordningen finns också fyra speciella punkter: Mötesordförande informerar, Ordningsfrågor, Känslomässiga uttryck och applåder samt Reservationer (de tre första överst, den sista längst ned under kommande). Syftet med dessa framgår om du trycker på respektive punkt.  

 

Skapa tydliga diskussioner

För att skapa bra diskussioner som är lätta för många att hänga med i är det bra om alla 

  • Rena bifall- och avslagsyrkande läggs som diskussionsinlägg och inte egna förslag 
  • Själva förslaget är formulerat som enbart en att-sats och att en motivering och förklaring läggs som ett diskussionsinlägg. Lägg först in förslaget, då får den en hashtag med ditt namn t.ex. #namn-namnsson-1. Tryck därefter på Kommentera och skriv ditt diskussionsinlägg, då följer hashtaggen med och det blir lätt att se vad som hänger ihop.  
  • Om du vill dra tillbaka ett förslag, t.ex. till följd av en t.ex. en jämkning eller att du bytt uppfattning så kan du ändra status för förslaget i rullgardinen ”Publicerad”