Logotyp för IOG-NTO:s kongress 2021. Innehåller en glob med ett landskap som ersätter toppen. Från husen kommer pratbubblor, stjärnor och noter.

Kongresshandlingar

Här hittar du alla handlingar inför förhandlingarna på årets kongress. Klicka på respektive länk för att ladda ner ett pdf-dokument. För många av handlingarna finns också en film där förslagsställaren beskriver förslaget.

Alla medlemmar har möjlighet att närvara på kongressen, yttra sig och lämna förslag. Du behöver dock registrera dig för att få tillgång till VoteIT som är det verktyg som används för besluten under kongressen.

Mötesformalia och arbetsordning | Flik 1
01 | Öppnande
02 | Val av mötesordförande | Läs dokument |
03 | Föredragningslista | Läs dokument |
04 | Röstlängd, kallelse mm | Läs dokument |
05 | Val av mötessekreterare mm | LÄS DOKUMENT |
06 a | Arbetsordning | Läs dokument | Se föredragning |
06 b | Förhandlingsprogram | Läs dokument | Se föredragning |
07 | Rapport om kongressutskott
08 | Förslag angående uttalande
Verksamheten 2019 och 2020 | Flik 2
09 | Verksamhetsberättelser 2019 och 2020 | Läs dokument | Se föredragning |
10 | IOGT:NTO:s årsredovisningar 2019 och 2020 | Läs dokument | Se föredragning |
11 | Revisionsberättelser 2019 och 2020 | Läs dokument |
12 | Balans- och resultaträkningar 2019 och 2020 | Läs dokument |
13 | Beslut om ansvarsfrihet | Läs dokument |
Förbundsstyrelsens förslag | Flik 3
36 | Drogpolitiskt program | Läs dokument | Se föredragning |
37 | Strategisk inriktning | Läs dokument | Se föredragning | Frågor och svar |
38 a | § 1:1 Organisation | Läs dokument | Se föredragning |
38 b | § 1:3 IOGT-NTO:s Ändamål | Läs dokument | Se föredragning |
42 | Medlemsavgift | Läs dokument |
43 a | Arbetsplan 2022-2023 | Läs dokument | Se föredragning | Reviderat förslag |
43 b | Rambudget 2022-2023 | Läs dokument | Se föredragning | revidert förslag |
44 | Ersättningar och arvoden | Läs dokument | Se föredragning |
45 | revidering av stadgar | Läs dokument | Se föredragning |
Motioner | Flik 4
14 | Motion nr 01 Ett namn för framtiden | Läs dokument |
15 | Motion nr 02 IOGT-NTO:s vision måste bli bättre | Läs dokument | Se föredragning |
16 | Motion nr 03 Valfrihet som norm i samband med måltider | Läs dokument |
17 | Motion nr 04 Förkorta kongressen | Läs dokument |
18 | Motion nr 05 Nya tider – betyder förändring | Läs dokument |

 

19 | Motion nr 06 Alternativa organisationsformer av verksamheten | Läs dokument | Se föredragning |
20 | Motion nr 07 Vårda det kulturhistoriska arvet | Läs dokument | Se föredragning |
21 | Motion nr 08 Digitala arbetsgrupper | Läs dokument | Se föredragning |
22 | Motion nr 09 Medlemmars fysiska hälsa | Läs dokument |
23 | Motion nr 10 Vi behöver ta hand om våra medlemmar | Läs dokument |

 

24 | Motion nr 11 Hur får vi mervärde i medlemskapet? | Läs dokument |
25 | Motion nr 12 Ju mer vi är tillsammans | Läs dokument |
26 | Motion nr 13 IOGT-NTO social resurs | Läs dokument |
27 | Motion nr 14 Forskningsstudie Dagöholm | Läs dokument |
28 | Motion nr 15 Förbjud all reklam för alkohol | Läs dokument |

 

29 | Motion nr 16 Ökade alkoholpolitiska kunskaper hos medlemmarna | Läs dokument |
30 | Motion nr 17 VAD i Bryssel | Läs dokument | Se föredragning |
31 a + b | Motion nr 18 och 19 Ändrade fakturaperioder | Läs dokument | Se föredragning Motion 18 |
32 | Motion nr 20 IOGT-NTO behöver flera olika intäkter | Läs dokument | Se föredragning |
33 | Motion nr 21 Huvudmannabidrag till folkhögskolorna | Läs dokument |

 

34 a + b | Motion nr 22 och 23 Kursgårds- och samlingslokalfond | Läs dokument |
35 | Motion nr 24 Framtidens nykterister | Läs dokument |
39 | Motion nr 25 Om demokrati, kultur och folkbildning | Läs dokument | Se föredragning |
40 | Motion nr 26 En mångfacetterad folkrörelse | Läs dokument |
41 | Motion nr 27 höj Medlemsavgiften | Läs dokument |

 

46 | Motion nr 28 Försäljning av fast egendom | Läs dokument |
47 | Motion nr 29 Nolltolerans för nykterhetsmedlemmar | Läs dokument |
48 | Motion nr 30 minsta antal Ledamöter i föreningsstyrelse | Läs dokument |
Val | Flik 5
Valberedningens arbete | Se föredragning |
49 | Valberedningens förslag rörande arvoden | Läs dokument |
50 a-e | Val av förbundsstyrelse | Läs dokument | Se föredragning |
51 | Val av riksstyrelse | Läs dokument |
52 | Val av revisorer | Läs dokument |
53 | Val av valberedning | Läs dokument |
54 | Ytterligare val
55 | Avslutning