IOGT-NTO överklagar marknadsdomstolens beslut

IOGT-NTO överklagar Patent- och marknadsdomstolens interimistiska beslut kring försäljningsmetoder via telemarketing. Beslutet är inte förenligt med rådande branschpraxis, vilket är mycket viktigt eftersom det är vad IOGT-NTO anser sig följt genom att utgå från branschorganisationen Swedmas riktlinjer.

– Vi har följt branschens riktlinjer och det interimistiska beslut som togs 2 januari 2018 står inte i proportion till de överträdelser som skett. Det som inträffat i ett fåtal telefonsamtal är olyckligt och inte förenligt med IOGT-NTO:s värdegrund, säger Laura Luna pressekreterare IOGT-NTO.

KO har väckt talan för 11 telemarketingsamtal som skett under perioden augusti 2016 – augusti 2017 med tanke på att vi genomför ca 100 000 samtal varje månad är det en väldigt liten del av det totala antalet samtal som ringts.

IOGT-NTO/Miljonlotteriet anser att de förebyggande åtgärder som vidtagits genom avtal, utbildning, och kvalitetsarbete måste vägas in i bedömning. Likaså har samarbetet både med en enskild säljare och hela bolag avslutats när vi inte anser att de når upp till våra krav.

– Det är ett oproportionerligt angrepp på IOGT-NTO:s ideella verksamhet då Miljonlotteriets överskott går oavkortat till insatser som syftar till att minska användandet av alkohol och andra droger stärker människors frihet, demokratiska rättigheter och hälsa. Vår intention är alltid att följa lagen och rådande branschpraxis, fortsätter Laura Luna.

Kontakt
Laura Luna
pressekreterare IOGT-NTO
Tel: 0734-618 328

2018-01-23: Överklagande IOGT-NTO