Utbildning för IOGT-NTO:s nya distriktsstyrelser

Eftersom flera distriktsårsmöten blivit framskjutna pga situationen med Covid-19 så skjuter vi på kursstart till 13/11

Går bara att ange kursstart än så länge för vi har inte satt datum för andra tillfället.

Alla ledamöter i IOGT-NTO:s distriktsstyrelser erbjuds möjligheten att gå denna utbildning som arrangeras av Tollare folkhögskola i samverkan med IOGT-NTO.

Utbildningen syftar till att ge distriktens styrelser goda kunskaper om hur man bedriver ett strategiskt styrelsearbete. Utbildningen bygger till stor del på reflektioner och samtal i respektive styrelse men har även individuella moment.

Alla deltagare ska efter utbildningen kunna använda nya insikter och färdigheter i sitt arbete i styrelserna, i syfte att utveckla sitt distrikt och hela organisationen.

Kursen innehåller två fysiska träffar, båda två på Tollare folkhögskola:

  • 13 – 15 november
  • Återkommer med detta datum

Under utbildningen kommer vi att få ta del av föreläsare från IOGT-NTO och andra organisationer och inspel från forskare. Mycket av diskussioner och uppgifter kan ni genomföra när ni ändå ses för era styrelsemöten men ställ in dig på att du kommer att behöva läsa in vissa kapitel från böcker och skriva två enklare individuella uppgifter. Inlyssning av vissa poddavsnitt förekommer också. Vi arbetar i verktyget Google Classroom. Detta går vi genom på första träffen. Tillgång till dator och internet är ett krav.

Utbildningen är indelad i fyra olika moment: 

1. Styrelsens uppdrag och arbetssätt
Inventera gruppen
Vad är organisationens uppdrag?
Vad är styrelsens uppdrag?
Hur arbetar vi tillsammans som styrelse?

2. Styra med mål, budget och uppföljning
Forskning om målstyrning, andra logiker
Vilka rutiner för uppföljning bör vi ha?
Internkontroll, risk och väsentlighetsanalys
Policy, övriga styrdokument

3. Leda i förändring och organisationskulturens roll
Vad är en organisationskultur?
Hur är er kultur? Vilka förflyttningar vill ni se?
Ledarskap och planer för förflyttning

4. Organisationen i dagens föränderliga samhälle
Hur ser er omvärld ut?
Hur arbetar organisationen med ert uppdrag i framtiden?
Hur framtidssäkrar vi vår organisation?
Styrelsens uppgift är att tänka längre.

 

Priser mm
Respektive distrikt står för litteraturkostnader (max 500 kr/deltagare) och IOGT-NTO på central nivå står för deltagaravgift som omfattar resa, boende i dubbelrum och mat under träffarna, förutsatt att deltagaren fullföljer utbildningen. Fullföljer deltagaren inte utbildningen kan distriktet komma till att bli betalningsskyldiga.

Utöver namn och personuppgifter osv behöver vi
– distriktstillhörighet (bland de nya)
– funktion i styrelsen
– vem dela rum med, eller
– boende i enkelrum (i mån av plats) tillägg 1 200 kr/helgtillfälle (2 tillfällen)

Frågor till IOGT-NTO på central nivå besvaras av lina.kurttila@iogt.se (fram till 1 april) och linda.vismer@iogt.se (efter 1 april).

Ansvarig programledare är Erik Wagner och han nås på erik.wagner@idealistas.se eller 0733-56 86 36.

 

Datum 13 nov 2020
Plats Tollare Folkhögskola
Adress Nacka
8623514