Muntliga diskussionspass

Större delen av kongressen sker genom textbas-erade diskussioner, samtidigt vill vi möjliggöra att föra muntliga samtal och stöta och blöta ändrings- och tilläggsförslag. Detta görs under två veckor av diskussionspass med olika teman. Ombuden och ersättare deltar på de pass de tycker är intressanta och ombudsgruppen inom ett distrikt kan med fördel sprida ut sig för att täcka in så många frågor som möjligt. Alla teman erbjuds två gånger och ett ombud/ersättare deltar alltså på 1-4 fyra pass.

Drogpolitiskt program (alkohol)

Måndag 14 juni | 16.00–18.00 el. 20.00–22.00

Drogpolitiskt program (narkotika)

Tisdag 15 juni | 16.00–18.00 el. 20.00–22.00

Stadgar

Onsdag 16 juni | 16.00–18.00 el. 20.00–22.00

Motioner

Torsdag 17 juni | 16.00–18.00 el. 20.00–22.00

Samtal om förslag till strategisk inriktning görs distriktsvis i huvudsak mellan söndag den 20 juni och onsdag 23 juni. Omkring två timmar, tid och datum enligt överenskommelse med respektive distrikt.

Datum 14 jun 2021 - 17 jun 2021
Plats Internet